Printversie

Na één jaar integratie vrije beroepen nog steeds problemen - FVIB vraagt amnestie

  • Vooral nog veel problemen bij medische vrije beroepen
  • FVIB vraagt amnestie: geen sancties en uitstel van controles

De integratie van de vrije beroepen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is vandaag exact één jaar bezig. Sinds 30 juni 2009 hebben vrije beroepen een ondernemingsnummer. In principe, want volgens de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) doen er zich nog steeds problemen voor. Vooral medische vrije beroepen geraken niet of slechts onvolledig opgeladen. Op onjuiste of onvolledige informatie staan wel strenge straffen. FVIB vraagt om voorlopig geen sancties toe te kennen en geplande controles uit te stellen. Daarnaast pleit FVIB voor een grotere rol voor de betrokken Ordes en Instituten.  

Minder rigide opname medische vrije beroepen – grotere rol voor Ordes
Wie na 1 juli 2009 startte in een vrij beroep, regelde zijn inschrijving in de KBO via het ondernemersloket. Voor hen is er geen probleem. Wie al eerder actief was, werd het afgelopen jaar via bestaande databanken (zoals het tableau van een Orde) automatisch in de KBO ingeladen. Maar daar wringt het schoentje, vooral bij de medische vrije beroepen. De upload voor de medische beroepen is gebaseerd op een match tussen bestanden van de FOD Volksgezondheid, RIZIV en RSVZ. Enkel wie op alle lijsten met dezelfde gegevens voorkwam, werd in de KBO opgenomen. De gebruikte databanken bleken echter zelf onvolledig, waardoor heel wat medische vrije beroepen uit de boot vielen.

FVIB vraagt de overheid om zich op minder of op alternatieve databanken te baseren om zo de opname te versoepelen. Bovendien wil FVIB dat ook de Orde van Geneesheren en Orde van Apothekers nauwer betrokken worden. Deze beschikken over heel wat informatie om fouten te vermijden. Zo geraakten advocaten eerder dit jaar uiteindelijk volledig opgeladen na een goede samenwerking met de Orde. 

Amnestie voor vrije beroepen
Beroepsbeoefenaars zijn zelf verantwoordelijk voor de correctheid van hun gegevens in de KBO. Wanneer de informatie onvolledig of incorrect is, dan krijgt de ondernemer hiervoor een sanctie. Veel vrije beroepen ontdekken fouten pas wanneer ze hun ondernemingsnummer nodig hebben. Bijvoorbeeld om gebruik te maken van de KMO Portefeuille. Maar dan is het al te laat. FVIB vraagt de bevoegde instanties om de vrije beroepen nog één jaar amnestie te geven. FVIB pleit ervoor om geen sancties toe te kennen en controles uit te stellen.

Overleg met betrokken instanties
FVIB wil over de problemen en gevraagde oplossingen eerstdaags formeel overleg met de betrokken overheidsinstanties. Intussen raadt FVIB vrije beroepen aan om hun gegevens te controleren via de tool ‘private search’ op de site van de FOD Economie.

Voor meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerder, 0479 44 50 78, sanderijn.vanleenhove@unizo.be