Printversie

Dag van het Vrije Beroep 2022: hoe vrij is het vrije beroep?

In een snel veranderende wereld moet het vrije beroep zijn statuut behouden. Daarom nodigen we u op 26 oktober uit op De Dag van het Vrije Beroep om concreet in te zoomen op de meerwaarde van dit statuut. We vragen vier actieve zelfstandige vrije beroepers uit verschillende sectoren om te getuigen en uit te leggen waarom ze zelfstandige zijn en dat ook absoluut willen blijven : wat levert dit statuut op aan de maatschappij, de economie en hunzelf?

Sinds 1 november 2018 zijn alle ondernemingen door de hervorming van het economisch recht gelijk voor de wet. Het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden bestaat niet meer, en dus is een vrije beroeper in beginsel een onderneming zoals een andere. Toch blijft er een fundamenteel verschil tussen ondernemers die een klassieke economische activiteit uitvoeren en vrije beroepers: de finaliteit van hun activiteit heeft een belangrijke maatschappelijke dimensie. De wetgever erkent en verankert dit op verschillende plaatsen.

Als Federatie Vrije Beroepen ervaren we echter dat de aloude en essentiële erkenning van dit maatschappelijk belang niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is.

Er is een maatschappelijke trend - zowel buiten als binnen het vrij beroep - om dit maatschappelijk aspect te minimaliseren. De idee wordt soms geopperd dat er nog weinig redenen zijn om bepaalde monopolies voor vrije beroepers verder te handhaven.
Daarnaast is er een politieke trend die het moeilijk heeft met het statuut van vrije beroepers. Het feit dat autonomie cruciaal is om de hun eigen de maatschappelijke rol te spelen staat haaks op het idee om meer controle te nemen over de inhoud en de manier waarop vrije beroepers hun beroep uitoefenen.
Er zijn fundamentele waardegedreven redenen om het vrije beroep als zelfstandige te blijven uitoefenen. Maar deze discussie mag niet het voorwerp van het debat zijn van beleidsmakers alleen. Het moet het debat zijn van de vrije beroepers zelf en dat van hun cliënten en patiënten. Daarom willen we op De Dag van het Vrije Beroep concreet inzoomen op de meerwaarde die het zelfstandigenstatuut heeft voor vrije beroepers: in hun dagelijkse praktijk, tijdens hun beroepsactiviteiten en zelfs in combinatie met hun privéleven.

 

Praktisch

Locatie:

Museum voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29, 1000 Brussel 

Programma:

18u30 > 19u Ontvangst met hapjes
19u15 > Voorwoord Anton Smagghe, secretaris-generaal FVB
19u30 > Panelgesprek
20u 30 > Nawoord Tom Bovyn, voorzitter FVB
20u45 > Netwerkreceptie met walking dinner

Kostprijs:

Leden: €25
Niet-leden: €100
Genodigden en medewerkers/vertegenwoordigers van sectororganisaties: gratis

Inschrijven:

https://dag-van-het-vrije-beroep-2022.eventsquare.co/leyq0rxv7p53/0ec1oxfwodnl