Printversie

Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ) heeft geen bezwaar tegen mogelijke vaccinatieplicht in de zorg

Het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ)*, de koepel van zelfstandige zorgverstrekkers binnen de Federatie Vrije Beroepen (FVB), heeft geen bezwaar tegen een vaccinatieverplichting voor alle zorgberoepers - werknemers én zelfstandigen - zoals die momenteel wordt bepleit door minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. "Voor veruit de meeste van onze zelfstandige zorgverstrekkers is vaccinatie sowieso vanzelfsprekend", zegt Hilde Deneyer, voorzitter van het OZZ. "Wat zich bij ons ook vertaalt in een gemiddeld hogere vaccinatiegraad dan in veel andere sectoren. Ik verwijs naar het eerder verschenen Sciencano-rapport daarover."

"Een maximale vaccinatiegraad, als dijk tegen het virus en haar nieuwe varianten, is een collectieve verantwoordelijkheid, waarbij wij een voorbeeldfunctie hebben", gaat Hilde Deneyer van het OZZ verder. Het OZZ betreurt dat een voldoende hoge vaccinatiegraad over het ganse Belgische grondgebied niet haalbaar blijkt op vrijwillige basis. "Maar nu we zien dat de situatie vooral in Brussel een probleem blijft, hebben we begrip voor de intentie om vaccinatie voor alle zorgberoepers in dit land verplicht te maken", besluit Hilde Deneyer namens het OZZ.

*In het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ) zjjn vertegenwoordigd: de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie (Axxon), de Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP), de Beroepsvereniging voor verpleegkundigen (NVKVV), Ergotherapie Vlaanderen (EV), het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD), de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL)