Printversie

Ondernemerschap, innovatie en samenwerking staan centraal op 9e Dag van het Vrije Beroep

Dinsdagavond 8 mei 2018 vindt de 9e editie van de Dag van het Vrije Beroep plaats in Gent. De Dag van het Vrije Beroep is ondertussen een jaarlijkse traditie waar vrije beroepers, organisaties uit het vrije beroep, beleidsmakers en diverse stakeholders samenkomen. Ondernemerschap, innovatie en samenwerking staan centraal op deze 9e Dag van het Vrije Beroep. Vicepremier Alexander De Croo, Lieven Maesschalck, Jo Caudron en Marieke Wyckaert gaan over deze thema's in debat. "Samenwerken is één van de belangrijkste motoren van innovatie. En innovatie is inherent aan iedere vorm van ondernemerschap. Het zijn thema’s die de toekomst zullen uitmaken van het vrije beroep", zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen.

Vrije beroepen zijn de laatste jaren volop in beweging. Kwantitatief, want vrije beroepen zijn al jaren de sterkst groeiende groep van alle zelfstandigen. België telde vorig jaar maar liefst 314.374 zelfstandige vrije beroepers. Op een totaal van 1.058.522 zelfstandige ondernemers in België is 29,70% actief in de sector van de vrije beroepen. "Maar ook de inhoud van de vrije beroepen is in beweging. Vroeger was vrije beroepers als ondernemers bestempelen not done, nu is dit wettelijk verankerd, weliswaar met specifieke accenten voor het vrij beroep," aldus nog Jan Sap. 

Vast staat ook dat veel mensen starten met een vrij beroep. Uit de recente Startersatlas van UNIZO en Graydon blijkt dat de vrije beroepen het tweede grootste aantal starters verwelkomen. Zij hebben met 14.065 starters een aandeel van 14,79 % ten opzichte van het totale aantal starters in 2017. Binnen deze sector zijn de medische beroepen het sterkst vertegenwoordigd met een aandeel van 66,4 % of in totaal 9.344 starters. Het aantal dierenartsen groeide met 15 %, het aantal architecten met 22 % en de advocaten met 23 %."Die populariteit is goed nieuws, maar betekent ook dat de beschikbare opdrachten onder steeds meer beoefenaars moeten worden verdeeld", zegt Jan Sap.

"De bewering dat vrije beroepen afgeschermde en geprivilegieerde bastions zouden zijn, strookt dus niet met de werkelijkheid. Integendeel, heel wat vrije beroepssectoren bereiken het kritische verzadigingspunt door een (te) grote instroom, waardoor veel beoefenaars het moeilijk hebben", zegt Jan Sap. "We zullen iedere beroepsreglementering zeker kritisch bekijken. De beweerde over-reglementering situeert zich echter niet op het vlak van de toegang tot het beroep, maar wel op vlak van de uitoefening van het beroep zelf, met steeds grotere verantwoordelijkheden en nieuwe administratieve verplichtingen die de vrije beroepers worden opgelegd."

"We mogen evenwel de ogen niet sluiten voor de uitdagingen en veranderingen die op ons afkomen. Dat kan door te gaan samenwerken, door gebruik te maken van nieuwe technologie, door ondernemend te zijn, de drie thema’s van vandaag. Vanuit de Federatie Vrije Beroepen willen we alvast een platform bieden om na te denken over deze thema's en actie te ondernemen", zegt Jan Sap. "We doen dat al met het CONNECT-project bij de economische beroepen, waar we inzetten op de nieuwe rol van boekhouders, accountants, revisoren en de juridische beroepen. Daarnaast is er het project rond samenwerking in de zorg waar we modellen van samenwerking in kaart brengen en in Antwerpen zijn we gestart met het zoeken naar innovatieve modellen in de zorg."


Meer informatie over het aantal vrije beroepers vindt u in de Polsslag van het Vrije Beroep die de Federatie jaarlijks publiceert.