Printversie

"Belangrijk dat nieuwe faillissementswet rekening houdt met specificiteit vrije beroepen."


Op 1 mei treedt de nieuwe insolventiewet in werking. Belangrijk daarbij is dat voortaan ook vrije beroepers het faillissement kunnen aanvragen en daarbij beroep kunnen doen op de beschermingsprocedures die de wet voorziet. "Een goede zaak", zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen. "Tot nu toe verkeerden nogal wat vrije beroepers met problemen in een uitzichtloze situatie doordat ze niet failliet kónden gaan. Dat is nu voorbij." Wel ijverde de Federatie van bij aanvang voor een aangepaste benadering voor het faillissement van vrije beroepen. "Dat hebben we in de nieuwe regelgeving ook bekomen", aldus nog Jan Sap. "Samen en in nauw overleg met de Ordes en Instituten en het kabinet Justitie."


Zo voorziet de nieuwe wet, onder meer, extra aandacht voor het beroepsgeheim van vrije beroepen. Bovendien wordt bij dossiers van vrije beroepers een extra medecurator voorzien, die zelf een vrije beroeper moet zijn. Deze medecurator zal er op toezien dat de deontologie wordt gerespecteerd, bijvoorbeeld met betrekking tot het beroepsgeheim. "Vanuit de Federatie Vrije Beroepen organiseren we momenteel opleidingen voor deze medecuratoren", gaat Jan Sap van de Federatie verder, "Zo kennen zij de essentie van het insolventierecht, voor het geval zij zouden aangesteld worden voor het faillissement van een vrije beroeper."
"Het is momenteel onmogelijk om in te schatten hoeveel faillissementen er bij vrije beroepen zullen zijn. Belangrijk is dat vrije beroepen goed voorbereid zijn", besluit Jan Sap.

Vast staat intussen dat veel mensen starten met een vrij beroep. Van alle starters in België vormen zij de tweede grootste groep. Zij hebben met 14.065 starters een aandeel van 14,79 % ten opzichte van het totale aantal starters in 2017. Binnen deze sector zijn de medische beroepen het sterkst vertegenwoordigd met een aandeel van 66,4 % of in totaal 9.344 starters.
Vrije beroepers maken statistisch het meeste kans die eerste vijf jaar te overleven: van alle vrije beroepers die in 2013 startten, is 5 jaar later maar liefst 83,40 % nog actief. Ter vergelijking: van alle nieuw opgerichte ondernemingen in 2013 is 5 jaar later (begin 2018) nog 66,3 % actief, wat wil zeggen dat twee op drie starters de eerste 5 jaar overleeft.
Eind 2016 waren er in België 314.374 zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep. Op het totaal aantal zelfstandigen in België is 29,70% actief in de sector van de vrije beroepen.

Info: Meer feiten en cijfers over het aantal vrije beroepers vindt u in de Polsslag van het Vrije Beroep die de Federatie jaarlijks publiceert.


Meer weten? Contacteer FVB-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be