Printversie

Federatie Vrije Beroepen lanceert Startersgidsen voor medische vrije beroepers

Federatie Vrije Beroepen lanceert Startersgidsen voor   medische vrije beroepers

"Hun vakopleiding is top. Maar het ontbreekt hen aan   ondernemersvorming"

 

Hoe begin je aan een   zelfstandige praktijk na je studies als medische vrije beroeper (apotheker,   tandarts, arts,diëtist, ergotherapeut, kinesitherapeut, podoloog, psycholoog,   verpleegkundige)? Een vraag waar heel wat starters mee worstelen. Want al is   hun vakopleiding van wereldkwaliteit, op vlak van kennis ondernemerschap   staan ze na hun studies nog quasi nergens. Op zijn minst opmerkelijk als je   weet dat ze niet alleen de grootste groep, maar ook nog eens de grootste   werkgevers zijn onder de vrije beroepers. Een zaak runnen, met al wat daarbij   komt, is een uitdaging die alsmaar complexer wordt. En voor het leiden van   een vrije beroepspraktijk is dat niet anders. Daarom zette de Federatie Vrije   Beroepen de afgelopen jaren volop in op het versterken van de bedrijfseconomische   kennis bij startende medici, onder meer via het project 'Zorgzame Start'. Als   sluitstuk van dit project lanceert de Federatie nu 9 startersgidsen, op maat   van evenveel medische vrije beroepen, met daarin aandacht voor alle aspecten   van goed ondernemerschap. "Omdat een gedegen bedrijfsbeleid, gericht op   continuïteit en rendabiliteit, ook voor vrije beroepers het verschil maakt   tussen succes en faling", benadrukt FVB-secretaris-generaal Jan Sap.

 WEBSITE

 

Met 100.801 zijn ze, de medische vrije beroepers. Waarmee ze de absolute meerderheid vormen onder de 'klassieke' vrije beroepers. Medische vrije   beroepers zijn op zich goed voor 10 % van de volledige zelfstandigenpopulatie. En hun aantal groeit nog gestaag. Zo steeg het aantal startende artsen de   afgelopen vijf jaar met 53,63 %, het aantal tandartsen met 43,85 % en het aantal paramedici met 34,38 %. Veel medische vrije beroepers zijn bovendien   ook werkgevers. Samen stellen ze in ons land 58.000 personeelsleden tewerk, waarvan meer dan de helft in Vlaanderen. Ze zijn dan ook de grootste   werkgevers zijn van alle vrije beroepers.

Evolutie van het   aantal starters in de medische vrije beroepen

 grafiek_persbericht

 

Een beroepsgroep die niet alleen op vakgebied, maar ook op   bedrijfseconomisch vlak zo belangrijk is, verdient alle ondersteuning die   nodig is. Met de eerste 'Startersgids voor de zelfstandige zorgverstrekker'   (in 9 edities) biedt de Federatie een degelijk en vlot toegankelijk   naslagwerk, in vraag en antwoord, met daarin alle aandachtspunten die bij het   runnen van een vrije beroepspraktijk komen kijken.

De gids, uitgegeven bij ASP, telt 250 pagina's en is voor FVB-leden gratis als e-book verkrijgbaar op aanvraag via info@federatievrije beroepen.be.  Ook als journalist kan u hier een gratis exemplaar vragen.

Meer details over deze gidsen   vindt u hier, op de website van de Federatie Vrije Beroepen.