Printversie

FVB positief over eerstelijnszorg via multidisciplinaire zorgteams, maar... "Barrières moeten worden weggewerkt"

De Federatie Vrije Beroepen reageert positief op de plannen van minister Vandeurzen om de eerstelijnszorg te hervormen in de richting van 'zorgteams', rondom de patiënt. "Maar dan moeten er wel een aantal voorwaarden worden vervuld en barrières worden opgeheven om onderlinge samenwerking tussen zelfstandige zorgverstrekkers binnen multidisciplinaire teams te vergemakkelijken", benadrukt secretaris-generaal Jan Sap, namens het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ) binnen de Federatie Vrije Beroepen.

Patiënten omringen met 'zorgteams' waarbinnen de zorgverstrekkers optimaal op elkaar zijn afgestemd, zodat ze samen de ideale behandeling kunnen aanbieden. Wie kan daar tegen zijn? Uit een enquête van de Federatie in 2015 bleek overigens dat al 3 op 4 zelfstandige zorgverstrekkers in de praktijk multidisciplinair samenwerken. Diezelfde enquête toonde echter meteen ook een aantal knelpunten aan, zoals de deontologische en wettelijke barrières om, bijvoorbeeld, onderling informatie uit te wisselen en samen te werken, nog los van de praktische en financiële uitdagingen die daarbij komen kijken.

In de aanloop naar de eerstelijnsgezondheidsconferentie van minister Vandeurzen bereidde het OZZ binnen de Federatie een nota voor met een reeks essentiële basisvoorwaarden om meer en performantere multidisciplinaire zorgteams uit te rollen, ten dienste van de patiënt. Fundamenteel daarbij is het vrijwaren van de onafhankelijkheid van elke zorgverstrekker binnen zo'n team. Het model dat het OZZ naar voren schuift werkt niet volgens een hiërarchie maar is een multidisciplinair partnership dat door iedere zorgverstrekker kan worden geactiveerd. Daarbij moet ook een transparant kader worden gecreëerd om ieders verantwoordelijkheid binnen het team, inclusief dat van de patiënt, duidelijk te stellen.Verder moeten de wettelijke en deontologische barrières om, over de verschillende disciplines heen, samen te werken worden weggewerkt. Om die informatie-uitwisseling vlot te laten lopen zal er bovendien geïnvesteerd moeten worden in een aangepaste begeleiding van de zorgverstrekker.

Niet voor publicatie:
FVB-secretaris-generaal Jan Sap kan u meer verduidelijking geven over dit dossier: 0476/28.88.02.