Printversie

Federatie Vrije Beroepen heeft twijfels bij kliklijn artsen: Fraude aanpakken, maar niet anoniem, wel onafhankelijk en rekening houden met wat bestaat

De Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, heeft haar twijfels bij het voorstel van de ziekteverzekering en ziekenfondsen om een meldpunt voor artsen en patiënten op te richten. Deze ‘kliklijn’ zou klachten over fraude en verspilling in de gezondheidszorg moeten  tegengaan. “Uiteraard zijn we tegen elke vorm van fraude”, reageert Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie. “Ook zijn we ons bewust van de kost van gezondheidszorg. Verspilling kan gewoon niet. Maar of een nieuw meldpunt de oplossing is, betwijfelen we”.

In geen geval mag het een anonieme kliklijn zijn, want “zo zet je de deur open voor onterechte klachten”. De Federatie wijst er bovendien op dat er al gelijkaardige initiatieven bestaan, zoals de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle binnen het RIZIV, of de initiatieven die de sectoren zelf al organiseren, hetzij binnen het RIZIV, hetzij via de Ordes of Instituten. Beter is, volgens de Federatie, om ook naar de bestaande instanties te kijken zoals de Ordes en Instituten zodat ze misbruik binnen de sector kunnen aanpakken. En sectoren die nu nog geen wettelijke instantie hebben – zoals tandartsen of kinesitherapeuten – toe te laten een Orde of Instituut op te richten.

Verder stelt de Federatie zich vragen bij de initiatiefnemers van het meldpunt. “Onafhankelijkheid zou toch centraal moeten staan wanneer je zo’n meldpunt opricht”, besluit de Federatie. Het dossier 'besparingen en aanpakken van fraude' zal sowieso opgevolgd worden binnen het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers van de Federatie Vrije Beroepen.

 
De Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, is dé representatieve interprofessionele organisatie voor het vrije beroep. Ze bundelt de krachten van 29 representatieve beroepsorganisaties en duizenden individuele leden. Heel wat organisaties uit de medische sector zijn vertegenwoordigd binnen de Federatie in het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers, zoals VAS (Vlaams Artsensyndicaat), VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen), APB-VAN (Algemene Pharmaceutische Bond – Vlaams Apothekersnetwerk), AXXON, Kwaliteit in kinesitherapie, NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen), BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VBZV (Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen), VBVD (Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten), VVS (Vlaamse Vereniging voor Seksuologie), VE (Vlaams Ergotherapeutenverbond) en BVP-APB (Belgische Vereniging der Podologen).