Printversie

Federatie Vrije Beroepen: Net geen 300.000 vrije beroepers in BelgiŽ

1 op 4 start in vrij beroep
Opmerkelijk aantal stopzettingen
Ruim 275.000 werknemers in vrij beroep

Eind 2015 telde België 295.179 vrije beroepers. Dat blijkt uit de Polsslag 2016 van de UNIZO Federatie Vrije Beroepen. De Polsslag bundelt alle relevante cijfermateriaal over vrije beroepen, zoals het aantal vrij beroepers, het aantal starters en stoppers en de tewerkstelling, op basis van cijfers van het RSVZ en RSZ. De vrije beroepen vertegenwoordigen meer dan één vierde, of 28,51% van het totaal aantal zelfstandigen. Dat is een pak meer in vergelijking met tien jaar terug. In 2005 was het aandeel van het vrije beroep goed voor één vijfde ofwel 21,26%. Met zijn stijging van 3,20% het afgelopen jaar is de sector van de vrije beroepen voor het eerst wel niet langer de sterkst aangroeiende sector. “Dit is geen negatieve evolutie”, reageert Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen. “Een continue aangroei van het aantal vrije beroepen kan op termijn onhoudbaar zijn. Er is nu al heel wat concurrentie onder de vrije beroepen en voor velen is het een uitdaging het hoofd boven water te houden”. Uit de Polsslag 2016 blijkt nog dat 1 op 4 zelfstandigen in een vrij beroep start, dat er een groot aantal stopzettingen is bij de 25- tot 45-jarigen en dat de vrije beroepen samen ruim 275.000 mensen tewerk stellen.

In 2015 startten 103.200 personen in een zelfstandige activiteit, waarvan meer dan één vierde in een vrij beroep (28,15% of 29.052 personen). Voor het vierde jaar op rij startten net iets meer vrouwen dan mannen in een vrij beroep (51,43% tegenover 48,57%). Volgens de Federatie Vrije Beroepen zet de vervrouwelijking in het vrije beroepen zich voort.  “Qua aantal beroepsbeoefenaars zijn de mannen nog in de meerderheid, maar de kloof verkleint doordat steeds meer vrouwen instromen”.

Stoppers in het vrije beroep

Opmerkelijk is het grote aantal stopzettingen bij de 25 tot 45-jarigen. 32,71% stopt tussen de 25 en 35 jaar, 22,81% stopt tussen de 35 en 45 jaar. Op beroepsniveau zien we een grote uitval bij de jonge (25-35) beroepsbeoefenaars bij de advocaten (59,03%), gerechtsdeurwaarders (53,85%), architecten (50,77%), dierenartsen (44,14%) en paramedici (41,19%).  Een mogelijke verklaring volgens de Federatie is het groot aantal studenten die uit de opleiding uitstromen en die na hun stage beslissen om te stoppen. Na hun stage zijn deze mensen ook gegeerd op de arbeidsmarkt. Ook de combinatie werk-privé en de concurrentiedruk speelt een grote rol. Een vrij beroeper vandaag is niet meer de vrij beroeper van pakweg 20 jaar geleden (meer concurrentie, meer rompslomp, meer gevraagde expertise, mondigere cliënten of patiënten…). Een deel van de mensen onderschat dit en haken af.

Tewerkstelling

In 2015 stelden de vrije beroepen 275.684 werknemers tewerk. In de periode 2005-2015 steeg de tewerkstelling bij de vrije beroepen met 30,13% ofwel 63.829 werknemers. De toename van de tewerkstelling vertoont zich in alle sectoren. De grootste groei deed zich voor in de economische sector (+69,27%). Volgens de Federatie zijn vrije beroepen een te vaak onderschatte werkgever.

U kunt de Polsslag 2016 op eenvoudig verzoek opvragen via info@federatievrijeberoepen.be