Printversie

FVB ontmoet het kabinet van Minister Van Quickenborne, Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

foto_VQ_Karla

Minister Vincent Van Quickenborne, Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee 
en zijn kabinetschef, Karla Basselier 


Federatie Vrije Beroepen legt sectorproblemen voor aan kabinet Van Quickenborne en kijkt vooruit naar digitale toekomst

Op 21 april 2021 sprak een delegatie van de Federatie Vrije Beroepen met het kabinet van minister Van Quickenborne, Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee, waarbij verschillende thema’s die het vrije beroep en de vrije beroepsbeoefenaars aanbelangen aan bod kwamen. Marieke Wyckaert, Anton Smagghe, Edward Van Rossen en Laura De Pot gingen digitaal in gesprek met de kabinetschef, mevrouw Karla Basselier.

Zo bespraken wij de digitalisering in de samenleving en in het vrije beroep. De coronacrisis versnelde die, en daar waren diverse vrije beroepen al lang vragende partij voor. De Federatie vroeg het kabinet om op dit vlak zeker geen gas terug te nemen maar integendeel, deze digitale revolutie verder te zetten in overleg met de beroepssectoren. Het kabinet bevestigde dat digitalisering één van de belangrijkste doelstellingen is van de minister, en wij kwamen overeen dat de Federatie het kabinet zal contacteren wanneer de vrije beroepers concrete verbeteringen voorstellen.

Vervolgens kwam de problematiek van het onrechtmatig gebruik van beschermde beroepstitels aan bod.  De Federatie stelt voor om een algemeen meldpunt op te richten en de procedure voor melding, vervolging en sanctionering te stroomlijnen. Samen met dit punt werd ook het verkeerde gebruik van en gebrek aan toezicht op de NACEBEL-codes besproken. Het kabinet is het er samen met de Federatie over eens dat beide aspecten aandacht verdienen en is bereid dit dossier mee op te volgen. De Federatie hoopt met deze steun de komende jaren vooruitgang te verwezenlijken.

Ten slotte werden een aantal beroepspecifieke kwesties aangekaart. Het kabinet had veel begrip voor de bekommernissen en noden van de vrije beroepsorganisaties en is bereid deze elementen verder met hen op te nemen. De Federatie voelt zich gesterkt door dit gesprek en is verheugd dat het kabinet zich openstelt voor verder overleg met de sector.

De Federatie kijkt uit naar een verdere daadkrachtige samenwerking en blijft deze dossiers voor de verschillende vrije beroepen opvolgen.


Recent getweet
24 september
RT @DannyVanAssche: Nog één kwartaal kunnen ondernemers die het écht nodig hebben gebruik maken van overbruggingsrecht & tijdelijke werkloo&