Printversie

Vlaamse zelfstandige zorgverstrekkers dringen aan op duidelijke vaccinatiestrategie: "Betrek ons hierbij!"

 

De Vlaamse zelfstandige zorgverstrekkers, verenigd in het OZZ*, zijn zéér bezorgd over de berichten in de media rond de Corona-vaccinatiestrategie. De berichten spreken van vertraging en bovendien is het niet duidelijk wanneer de zelfstandige zorgverstrekkers gevaccineerd zullen worden. Zelfstandige zorgverstrekkers garanderen de reguliere zorg in de eerste lijn en zijn meestal niet verbonden aan ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Zij  willen duidelijkheid over wanneer zij voorzien zijn in de vaccinatiestrategie. De eerstelijnszorg moet gegarandeerd blijven. Hiervoor is snelle vaccinatie en betrokkenheid van alle erkende gezondheidsberoepen cruciaal. 

De voorbije dagen kwamen er in verschillende media berichten over de start van de vaccinatie tegen Covid-19 en de strategische keuzes die hierover gemaakt werden. Dit leidt tot veel debat en discussie, maar er is duidelijk nood aan meer overzicht en inzicht in de planning en de prioriteiten. De berichten en discussies die publiek gevoerd worden, zijn op dit moment alles behalve geruststellend. Getuige hiervan de tegenstrijdige verklaringen en de voorbeelden van landen waar de aanpak anders is en doortastender lijkt.

Vrijdag 8 januari staat dit thema op de agenda in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voor de zelfstandige zorgverstrekkers is het belangrijk dat ze een duidelijk perspectief krijgen wie wanneer gevaccineerd zal worden. En op basis waarvan deze keuzes zullen worden gemaakt. En natuurlijk dat de snelheid waarmee gevaccineerd wordt fundamenteel omhoog gaat. De zorgverleners in zowel de 1e als 2e lijn hebben de voorbije maanden ongelofelijk werk geleverd om onze gezondheid recht te houden, dat heeft veel energie gekost. Veel zorgverleners zijn moe en staan onder hoge druk. Hen erkennen en ervoor zorgen dat ze hun werk kunnen blijven verder garanderen, moet zo snel mogelijk gebeuren. Anders zullen er nog meer van hen naast hun laatste strohalm grijpen.

Communicatie, betrokkenheid, duidelijkheid en snelheid zijn nodig.

Zelfstandig zorgverstrekkers willen meewerken aan een veilige, ordentelijke en snelle vaccinatiestrategie die zo veel mogelijk mensen bereikt.

Get vaccination done now!

*In het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ) zjjn vertegenwoordigd: de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie (Axxon), de Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP), de Beroepsvereniging voor verpleegkundigen (NVKVV), Ergotherapie Vlaanderen (EV), het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD), de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL)


Meer weten:
Hilde Deneyer, voorzitter OZZ, GSM: 0476/77 78 28
Stefaan Hanson, ondervoorzitter OZZ, GSM: 0478/88 80 80
Anton Smagghe, secretaris-generaal Federatie Vrije Beroepen, GSM: 0494/49 47 66