Printversie

"Terechte fraudebestrijding moet samengaan met meer leefbare financiering zelfstandige verpleegkunde"

Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen en UNIZO n.a.v. fraudeberichten RIZIV.

RIZIV-tussenkomst ligt momenteel 7 tot 8 procent onder reële kosten zelfstandige verpleegkundigen.

Tijdens haar persconferentie van vanmiddag, signaleerde het RIZIV een aantal fraudegevallen bij zelfstandige verpleegkundigen. Volgens het bewuste onderzoek zouden in totaal 62 zelfstandige verpleegkundigen zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan het aanrekenen van in werkelijkheid niet geleverde prestaties. De bij UNIZO aangesloten Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV) veroordeelt elke vorm van fraude en schaart zich achter de – noodzakelijke – controles door het RIZIV. Tegelijk roepen het VBZV en UNIZO op om de gepresenteerde fraudecijfers in het juiste perspectief te plaatsen. Tegenover de kleine minderheid van 62 kennelijk frauderende verpleegkundigen (= minder dan 0.5%), staat een overgrote meerderheid van meer dan 16.000 zelfstandige beroepsbeoefenaars die hun prestaties wél correct aanrekenen, en zich dagelijks volop inzetten voor hun patiënten. Nieuwe maatregelen zoals een driemaandelijkse evaluatie van de zorgschaal en het afleveren van een bewijsstuk aan de patiënt, moeten misbruiken tot een absoluut minimum beperken.

Zonder fraude ook maar enigszins te willen vergoelijken, wijzen het VBZV en UNIZO op de vaak moeilijke omstandigheden waarin zelfstandige verpleegkundigen hun job vandaag moeten uitoefenen. Zo is er de chronische onderfinanciering van hun zorgprestaties. Op dit ogenblik ligt de RIZIV-tussenkomst al 7 tot 8 procent onder de reële kosten van de zelfstandige verpleegkundigen. Tel daarbij de toenemende kosten en de alsmaar zwaardere zorgbehoevendheid van de vergrijzende bevolking, en je begrijpt dat er voor veel zelfstandige verpleegkundigen nog nauwelijks winst overblijft.

Het VBZV en UNIZO roepen alle betrokken instanties, waaronder de bevoegde minister en het RIZIV, op tot dringend overleg over een meer realistische en financieel leefbare financiering van de zelfstandige verpleegkunde. Want alleen wanneer er voldoende zelfstandige verpleegkundigen aan de slag kunnen en willen blijven, kunnen meer zorgbehoevenden langer thuis wonen. Wat de totale factuur van de gezondheidszorg eerder doet dalen dan stijgen. Geen goede gezondheidszorg zonder gezonde financiering.

Meer weten? Contacteer VBZV-voorzitter Lucien Speeckaert,
M: 0495/24.96.16 - E-mail: lucien.speeckaert@vbzv.be

Of UNIZO-communicatieverantwoordelijke Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be

Een ondernemersvraag? Bel de UNIZO Ondernemerslijn T: 0800 20 750 | ondernemerslijn@unizo.be