Printversie

Federatie Vrije Beroepen: Faillissement vrije beroepen mogelijk maken, maar aangepast

Beroepsgeheim cruciaal bij vrije beroepen
Zomaar faillissementswet en WCO toepassen kan niet

“Vrije beroepen die de boeken moeten dicht doen, komt zelden voor. Maar voor zij die toch in zwaar weer zitten, moet er een aangepast vangnet bestaan”, reageert Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen op het voorstel van minister van Justitie Geens. Die wil vrije beroepen onder de faillissementswet en de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) laten vallen. Vandaag kunnen vrije beroepen strikt genomen niet failliet gaan. Wie toch in financiële moeilijkheden zit, valt op andere maatregelen terug, zoals schuldbemiddeling. Enkele beroepsgroepen voorzien een eigen systeem. Bijvoorbeeld het waarborgfonds bij notarissen. Maar een overkoepelend systeem voor vrije beroepen is er niet. De Federatie Vrije Beroepen kan zich dus achter het voorstel van Geens scharen. Maar ze wijst erop dat de faillissementswetgeving en WCO niet klakkeloos op vrije beroepen kunnen toegepast worden, net omdat ze een aantal typische karakteristieken hebben. De Federatie refereert bijvoorbeeld aan het beroepsgeheim. “Je kan niet zomaar als curator binnenwandelen in een advocatenpraktijk om vervolgens vrij de lopende dossiers te verkopen. Dit botst met het beroepsgeheim dat er precies is om de rechten van de cliënt te kunnen vrijwaren”, zegt Marieke Wyckaert, voorzitter van de Federatie. De Federatie blijft samen met haar aangesloten beroepsorganisaties graag betrokken bij de verdere uitwerking van het voorstel om er samen een werkbaar instrument van te maken.

De integratie van vrije beroepen onder de faillissementswetgeving en WCO moet volgens de Federatie maatwerk worden. Enkel dan zal de procedure werkbaar zijn. De procedure zal per sector soms een andere invulling moeten krijgen. De Federatie verwijst naar bijvoorbeeld  de derdenrekeningen bij veel juridische beroepen gebruiken. Of een notarisstudie die niet zomaar kan worden ‘verkocht’ omdat ze wettelijk verankerd is.