Printversie

Federatie Vrije Beroepen: 7.000 extra jobs per jaar in het vrije beroep

Vrij beroeper stelt gemiddeld 6,8 werknemers tewerk
Aantrekkelijkheid van de sector en professionalisering belangrijkste redenen stijging

Vandaag telt ons land 286.016 beoefenaars van een vrij beroep. 1 op 7, ofwel 39.681 vrije beroepers stelt werknemers tewerk. Het gaat dan voornamelijk over ondersteunende functies, zoals administratieve medewerkers of vakinhoudelijke jobs zoals boekhouders in loondienst. Samen stellen die bijna 40.000 werkgevers 269.759 mensen tewerk, ofwel 6,8 werknemers per werkgever. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ die de Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, kon inkijken. Het aantal jobs bij vrije beroepen steeg de afgelopen 10 jaar bovendien met 70.270 arbeidsplaatsen. “Vrije beroepen zorgen dus jaarlijks voor 7.000 extra jobs. De afgelopen dagen hoorden we niets anders dan dat er nieuwe jobs moeten bijkomen. Maar velen vergeten dat de vrije beroepen al jaren niets anders doen”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie. De aantrekkelijkheid van de sector en de professionalisering van vrije beroeperspraktijken zijn volgens de Federatie de belangrijkste redenen van de steeds stijgende jobcreatie.

Het vrije beroep is een aantrekkelijke en stabiele werkgever. “Mensen blijven trouwen, scheiden, kinderen kopen of huizen (ver)bouwen. Er is als het ware altijd werk voor vrije beroepen”, aldus de Federatie. De economische beroepen, zoals accountants of boekhouders, blijven nodig om bedrijven bij te staan. Daarnaast worden vrije beroepspraktijken steeds professioneler. Ze worden groter en vrije beroepen gaan ook steeds meer samenwerken. Een grotere praktijk vraagt meer management waardoor vrije beroepen sneller ondersteunend personeel gaan aanwerven. Ook de complexiteit van het beroep en de administratieve rompslomp noopt vrije beroepen tot het aanwerven van werknemers die hen helpen.

Medische beroepen grootste werkgever
In totaal stellen de vrije en intellectuele beroepen 269.759 werknemers tewerk. Binnen de klassieke vrije beroepen, is de medische sector de grootste werkgever. Zij neemt een vijfde van de tewerkstelling voor haar rekening. De intellectuele sector is goed voor bijna de helft van de arbeidsplaatsen, 1 op 8 jobs zit bij de bouwkundige sector, ruim een tiende in de economische sector en 7% van de jobs vinden we in de juridische sector. De toename van de tewerkstelling in het afgelopen decennium is merkbaar in alle sectoren. De grootste groei is voor de economische sector (+67,26%).

Meer dan de helft van de jobs in Vlaanderen
De meerderheid van de werknemers in de sector van de vrije beroepen in 2014 situeert zich in Vlaanderen : 143.727 arbeidsplaatsen, ofwel 53,28% van alle arbeidsplaatsen. Op de tweede plaats komt het Brussels hoofdstedelijk gewest (67.139 werknemers of 24,89%), op de derde plaats gevolgd door Wallonië met 58.893 werknemers of 21,83%. De tewerkstelling bij de vrije beroepen steeg in de periode 2004-2014 met 35,22% (+ 70.270 werknemers).