Printversie

Geen verplicht derdebetalerssysteem

94% van de Belgische huisartsen is absoluut tegen het verplichte derdebetalerssysteem.  

Sinds 1 juli moeten huisartsen werken met het zogenaamde derdebetalerssysteem waardoor de patiënt enkel remgeld betaalt. De Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, is niet gelukkig met de beslissing. “Het derdebetalerssysteem promoten en meer bekend maken, daar kunnen we ons volledig in vinden. Maar het systeem zomaar veralgemenen en implementeren zonder veel onderzoek, daar stellen we ons vragen bij”.

De Federatie is bezorgd over de tegemoetkomingen voor de huisartsen en vreest voor laattijdige betalingen door mutualiteiten en de overheid. De Federatie verwijst naar bijvoorbeeld pro-Deoadvocaten en vertalers-tolken die vaak maanden, jaren moeten wachten op de tegemoetkoming vanuit de overheid. “Zijn artsen de volgende in de rij?”, vraagt de Federatie zich af. De Federatie Vrije Beroepen wijst daarnaast ook op de bijkomende administratieve rompslomp die het systeem met zich brengt. “Tijd die eigenlijk besteed zou moeten worden aan patiënten”. Ten slotte kan het systeem leiden tot overconsumptie. De Federatie verwijst naar Duitsland, waar een veralgemening van het derdebetalerssysteem ervoor zorgde dat het aantal raadplegingen per patiënt zesmaal hoger ligt dan het Europees gemiddelde. De Federatie benadrukt dat ook andere zelfstandige zorgverstrekkers vanuit een sociale bewogenheid nu al gebruik maken van het systeem, zoals tandartsen, verpleegkundigen of kinesitherapeuten. “Het systeem ook voor die beroepen veralgemenen, is voor ons evenwel geen optie”, besluit de Federatie.  

 

De veralgemening van het derdebetalerssysteem lokte heel wat reacties uit bij huisartsen. Zo tekenden al meer dan 2000 huisartsen de petitie van BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten) tegen de verplichte derdebetalersregeling. Uit een enquête van BVAS blijkt dat 88% van de artsen het derdebetalerssysteem in zijn praktijk toepast voor mensen met minder financiële mogelijkheden. 9 op 10 artsen is evenwel tegen een verplicht derdebetalerssysteem. 9 op 10 is tegen elektronische facturatie.