Printversie

UNIZO tevreden met aanpassing statuut zelfstandige mantelzorgers

Vandaag keurde de ministerraad een KB goed dat het statuut van zelfstandige mantelzorgers grondig hervormt.

Voortaan komen zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk moeten stopzetten of terugschroeven om voor een zwaar ziek familielid tot de tweede graad of een zwaar ziek gezinslid te zorgen, in aanmerking voor het statuut. Ook de periode en de uitkering worden verruimd. Vroeger gold het statuut enkel voor zij die hun activiteit volledig stopzetten. UNIZO drong binnen het ABC aan op deze aanpassing. Ze is dan ook tevreden dat de ministerraad het voorstel heeft gevolgd. Volgens de ondernemersorganisatie sluit de hervorming van het statuut ook beter aan bij de realiteit van zelfstandigen.  

 

Een aantal punten van de uitbreiding:

  • Na de vooropgestelde hervorming zouden ook zelfstandigen die de zorg opnemen voor een gehandicapt kind, tijdelijk ondersteuning kunnen genieten.
  • Na de vooropgestelde hervorming mag naast de partner elke bloed- of aanverwant tot de tweede graad of elk ander familielid dat officieel deel uitmaakt van het gezin van de zelfstandige, het voorwerp uitmaken van de beoogde zorgactiviteit.
  • De voorwaarde dat de zelfstandige zijn activiteit volledig moet stopzetten, vervalt. Voortaan wordt het dus ook mogelijk om een (zij het lagere) uitkering te krijgen voor de zelfstandige die zijn activiteit vermindert met het oog op het geven van zorg.
  • De periode tijdens dewelke een uitkering kan worden genoten, wordt uitgebreid en dit van 3 naar 12 maanden.
  • De uitkering zal gelijk zijn aan het bedrag van het minimumpensioen. De uitkering voor de zelfstandige die zijn activiteit niet volledig stopt, wordt tot de helft verminderd.
  • De zelfstandige die zijn activiteit in het kader van dit zorgverlof een vol kwartaal heeft stopgezet, krijgt voor dit kwartaal een vrijstelling van sociale bijdragen. Met het oog op de pensioenopbouw is dit een gelijkgestelde periode, waardoor een geen pensioenrechten verloren gaan.