Printversie

Zelfstandige zorgverstrekkers ontevreden over door minister De Block aangekondigde retroactieve terugvordering coronasupplementen.

Het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers* (OZZ) binnen de Federatie Vrije Beroepen (FVB) reageert met ongeloof op de uitspraken van minister De Block over het retroactief terugvorderen van coronasupplementen die sommige zorgverstrekkers sinds hun heropstart aanrekenen. Ze deden dit, niet om extra winst te maken, maar om een deel van de meerkosten te dekken voor investeringen in corona-preventiemaatregelen. "De  zorgverstrekkers hebben hier geheel te goeder trouw gehandeld, er was geen verbod op zo'n toeslag", zegt Hilde Deneyer, voorzitter van het OZZ. "Bovendien hebben ze die investeringen gedaan met het oog op een extra veilige en kwaliteitsvolle zorg, in een niet evidente context. Die bedragen nu met terugwerkende kracht terugvorderen is ongepast." Ook de rol die de ziekenfondsen toebedeeld krijgen bij het terugvorderen van coronasupplementen stuit op onbegrip.

Anton Smagghe, secretaris-generaal van de FVB,
 begrijpt de houding van de minister al evenmin. "We spreken hier om te beginnen over kleine bedragen per prestatie. Bedragen die vaak de extra gemaakte kosten voor coronapreventie niet dekken. Bovendien werd een groot deel van de voorziene RIZIV-budgetten niet gebruikt, door de veel lagere activiteitsgraad. Een deel van die overgebleven budgetten kan perfect aangewend worden om de terugbetaling van prestaties aan patiënten te verhogen met een tegemoetkoming voor de noodzakelijke  bijkomende beschermingsmaterialen."

"De zorgverleners zijn al lang in onderhandeling over de bijkomende terugbetaling. Voor de zelfstandige verpleegkundigen is een beslissing genomen. Hoe lang moeten de patiënten van de andere zelfstandige zorgverleners nog wachten ", gooit Hilde Deneyer van het OZZ op tafel. "Het moet nu echt snel gaan. Daarom nodigen we de minister uit tot een rechtstreeks overleg met de betrokken RIZIV-sectoren. Dit zal sneller gaan dan nog maar eens een nieuwe werkgroep." Het OZZ benadrukt dat voor de zelfstandige zorgverstrekkers een kwaliteitsvolle, betaalbare zorg, cruciaal is. Een zorg die onder de best mogelijke omstandigheden kan worden verleend. "Het is dan ook belangrijk dat we daarover, in het algemeen belang, werkbare afspraken kunnen maken."


INFO: Vrije (zorg)beroepers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona.  Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.  

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.

*In het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ) zjjn vertegenwoordigd: de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie (Axxon), de Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP), de Beroepsvereniging voor verpleegkundigen (NVKVV), Ergotherapie Vlaanderen (EV), het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD), de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL)

 

Meer weten: contacteer Filip Horemans, woordvoerder FVB en UNIZO
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be