Printversie

Zelfstandige zorgberoepers in de kou in Coronaland: "Overleg met ons, bescherm ons en geef ons wegwijzers voor ons eigen pad!"

Anton Smagghe, secretaris-generaal Federatie Vrije Beroepen: "We zien de laatste weken en dagen heel veel ondernemers en sectoren in het nieuws komen met hun noden en uitdagingen, en heel terecht. Maar we mogen daarbij zeker niet de belangrijke groep van zelfstandige zorgverstrekkers uit het oog verliezen."

Hilde Deneyer, apotheker en voorzitter van het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers: "Onze mensen vragen vooral meer duidelijkheid. Meer doelgerichte informatie zou hen ook het gevoel geven dat de overheid meer betrokken is bij hun beroep en uitdagingen. Die mentale steun hebben ze heel hard nodig."

De Federatie Vrije Beroepen had de afgelopen weken en dagen geregeld contact met de kabinetten van de bevoegde ministers, in het bijzonder dat van Vlaams Volksgezondheidsminister Wouter Beke, om er de aandacht voor de noden van de zelfstandige zorgverstrekkers aan te scherpen.

Veel zelfstandige zorgverstrekkers zitten vandaag met vragen over de uitoefening van hun beroep, maar lopen verloren in de veelheid aan maatregelen voor ‘ondernemers’ die de ene keer wél, de andere keer níet op hen van toepassing zijn. Ze hebben ook het gevoel dat de overheid hen in de kou laat staan, op vlak van overleg, steunmaatregelen en beschermingsmateriaal. Vanuit hun koepelvereniging OZZ (Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers) binnen de Federatie Vrije Beroepen (FVB) roepen ze de overheden op tot meer communicatie op maat en meer betrokkenheid. Een duidelijke boodschap die ze vanavond opnieuw onder de aandacht zullen brengen tijdens het - virtuele - bezoek van Vlaams minister van Volksgezondheid, Wouter Beke aan de apotheek van Toon Verpraet in Antwerpen, straks om 20u30. Van dat bezoek zal na afloop een video worden verspreid.


Door de coronacrisis staan heel veel bedrijven en vrije beroepers voor ongeziene uitdagingen. Dat geldt ook en in het bijzonder voor de zelfstandige zorgverstrekkers. Velen van hen staan mee in de frontlinie bij de aanpak van corona. Andere zorgverstrekkers blijken door deze crisis dan weer niet of nauwelijks meer correct of voldoende veilig te kunnen werken. Ze zien zich genoodzaakt hun activiteiten stop te zetten of tot een strikt minimum te beperken. Zorgen omtrent het al dan niet verantwoord kunnen uitoefenen van hun beroep, bekommernissen over grote werkdruk in het ene beroep, bekommernissen over continuïteit, bedrijfsvoering, personeel in het andere beroep. Of een combinatie van allebei… “Ook onze zelfstandige zorgberoepers hebben het vandaag bijzonder moeilijk”, zegt Anton Smagghe, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen (FVB), aangesloten bij UNIZO. “We zien de laatste weken en dagen heel veel ondernemers en sectoren in het nieuws komen met hun noden en uitdagingen, en heel terecht. Maar we mogen daarbij zeker niet de belangrijke groep van zelfstandige zorgverstrekkers uit het oog verliezen. Samen met UNIZO doen we er alles aan om deze groep vrije beroepers zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen. Er zijn intussen al heel wat maatregelen door de verschillende overheden genomen, en dat is goed. Maar er zullen er nog meer moeten volgen.”

Dat beaamt ook Hilde Deneyer, zelf apotheker in Overijse en voorzitter van het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ), een platform binnen de FVB waar zelfstandige beoefenaars van verschillende zorgberoepen ervaringen en informatie uitwisselen en elkaar versterken op vlak van belangenbehartiging. In het OZZ zitten vertegenwoordigers van de betrokken vrije beroepen uit de zorg, elk namens hun beroepsvereniging*: apothekers, artsen, diëtisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen. “Veel van onze zorgverstrekkers staan momenteel onder grote druk, hebben het moeilijk en zitten met vragen, héél veel vragen”, benadrukt Hilde Deneyer namens het OZZ. “En hoewel de verschillende overheden de afgelopen weken al hard hebben gewerkt en een hele reeks belangrijke ondersteuningsmaatregelen hebben genomen, voelen vele zorgverstrekkers op de eerste lijn zich in de steek gelaten, onvoldoende beschermd en verdwaald in gans deze crisis. Terwijl velen van hen net vandaag een extra cruciale rol spelen.”

“Bekijk zelf maar de berichtgeving van de Vlaamse en federale regering tijdens de afgelopen dagen en weken. Lees ook de vele krantenberichten”, gaat Hilde Deneyer van het OZZ verder.  “Alle aandacht gaat naar ‘ondernemers’ en ‘burgers’. Op zich zijn die twee natuurlijk heel erg belangrijk. Als zelfstandige zorgverstrekkers zijn ook wij ondernemers en burgers. Maar onze specificiteit maakt dat we niet ‘zomaar’ ondernemers zijn. Wat zich, bijvoorbeeld, manifesteert in de discussie over al dan niet sluiten. Zelfs die beroepen die, in het belang van de veiligheid van zowel patiënt als beoefenaar hun praktijk stilleggen, zullen nog altijd beschikbaar moeten blijven voor dringende interventies. Aan de andere kant heb je de zorgberoepers die net nu extra actief moeten blijven, vaak met gevaar voor de eigen gezondheid en in omstandigheden die fysiek en mentaal zwaar wegen. Onze zorgberoepers zijn realistisch en vragen geen mirakels. Maar het minste wat ze van hun overheden verwachten is heldere communicatie op maat van hun zorgberoep. Onze mensen vragen vooral meer duidelijkheid. Meer doelgerichte informatie zou hen ook het gevoel geven dat de overheid meer betrokken is bij hun beroep en uitdagingen. Die mentale steun hebben ze heel hard nodig.”

“Tot nu toe is het voor zelfstandige zorgberoepers vaak grasduinen in de veelheid aan coronamaatregelen voor ‘ondernemers’, waarvan sommige wel en andere dan weer niet op hen van toepassingen zijn, of waarover nog twijfel en discussie bestaat…”, ervaart ook Anton Smagghe van de FVB. “Dankzij onze nauwe samenwerking met UNIZO kunnen de zorgberoepers gelukkig permanent met vragen terecht bij de UNIZO Coronalijn. De mensen die daar de vragen beantwoorden, hebben intussen ook al zoveel vrije beroepers geholpen dat ze intussen behoorlijk hun weg kennen in de maatregelen die ook op zorgberoepers van toepassing zijn. Zo kunnen we onze leden toch al zo goed als mogelijk helpen. Maar het blijft natuurlijk nog heel vaak zoeken, waarbij we soms enkel voorwaardelijke antwoorden kunnen geven of het antwoord schuldig moeten blijven.”

De Federatie Vrije Beroepen had de afgelopen weken en dagen geregeld contact met de kabinetten van de bevoegde ministers, in het bijzonder dat van Vlaams Volksgezondheidsminister Wouter Beke, om er de aandacht voor de noden van de zelfstandige zorgverstrekkers aan te scherpen. “We hopen dat hij luistert naar de noden en vragen van de zelfstandige zorgsector en roepen hem op tot een nauwere samenwerking”, besluit Anton Smagghe van de FVB.

INFO: Vrije (zorg)beroepers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona.  Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.  

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.

*In het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ) zjjn vertegenwoordigd: de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie (Axxon), de Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP), de Beroepsvereniging voor verpleegkundigen (NVKVV), Ergotherapie Vlaanderen (EV), het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD), de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL)