Printversie

Vlaamse vastgoedmakelaars sluiten aan bij Federatie Vrije Beroepen

CIB Vlaanderen, de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen, ondertekende zonet een samenwerkingsovereenkomst met de Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO. Voor de Federatie Vrije Beroepen is het intussen de 25e aangesloten beroepsorganisatie. “Het groeiende ledenaantal toont aan dat CIB Vlaanderen, meer dan ooit, een belangrijke rol vervult in het dagelijks leven van de vastgoedmakelaar”, zegt CIB voorzitter Stephan Coenen. “De rol en het marktaandeel van de vastgoedmakelaar is de laatste decennia onmiskenbaar groter geworden. We informeren, begeleiden en ondersteunen onze leden. Het is dan ook onze voortdurende zorg om onze diensten goed te omkaderen en zelfs verder uit te breiden. En om ervoor te zorgen dat onze leden onmiddellijk en correct geïnformeerd worden over alles wat reilt en zeilt in onze sector. Dankzij de samenwerking met de Federatie Vrije Beroepen zal deze ondersteuning nog versterkt worden”.   Naast de aandacht voor de dienstverlening en de ontwikkeling van tools voor de vastgoedprofessionals gaat bijzondere aandacht uit naar het kritisch opvolgen van vastgoedwetgeving en het informeren van beleidsmakers- en beslissers over de realiteit van de vastgoedwereld. Zo kan er met kennis van zaken wetgevend werk worden afgeleverd, idealiter proactief getoetst aan de haalbaarheid op het terrein.       
 
CIB vertegenwoordigt meer dan de helft van de vastgoedkantoren in Vlaanderen of driekwart van de omzet van de sector. De organisatie telt ruim 1.400 leden. Naast vastgoedmakelaars vinden ook andere beroepen zoals vastgoedbeheerders, -promotoren en -experten onderdak bij de organisatie. Net zoals iedereen die actief is in bedrijfs- en toeristisch vastgoed. De voornaamste kerntaken van CIB zijn een ruime dienstverlening, een groot netwerk en belangenbehartiging op alle niveaus.
 
De Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, is de representatieve interprofessionele organisatie voor het vrije beroep. Ze bundelt de krachten van 25 representatieve beroepsorganisaties en duizenden individuele leden. De Federatie biedt advies, een netwerk, en belangenbehartiging voor vrije beroepen.

20150212_aansluiting_CIB_Vlaanderen