Printversie

Federatie Vrije Beroepen n.a.v. het voorstel van Groen en Ecolo betreffende de ordes.

Ordes hebben nut, mits hervorming en een model-tuchtprocedure

  • Helft vrije beroepen niet tevreden over Orde

  • Kwart kent werking tuchtprocedure niet

  • Federatie Vrije Beroepen werkt aan model tuchtprocedure

“Laat ons het kind niet met het badwater weggooien. Ordes en Instuten hebben wel degelijk zin, maar we moeten hun werking herbekijken. Meer transparantie, meer uniformiteit en een modernisering”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de bij UNIZO aangesloten Federatie Vrije Beroepen. De Federatie reageert naar aanleiding van het voorstel van Ecolo en Groen om de Orde van Geneesheren te hervormen en de stelling van professor Nys dat het hiervoor te laat is. De professor meent ook dat het oprichten van nieuwe Ordes of Instituten geen zin heeft. De Federatie Vrije Beroepen is het hier niet mee eens. Op het vlak van tuchtprocedures heeft een Orde een belangrijke rol te spelen. En nieuwe Ordes oprichten, moet zeker kunnen. Maar de Federatie erkent dat de transparantie vandaag vaak zoek is, zowel bij de Orde van Geneesheren als bij Ordes en Instituten in het algemeen.  Bovendien zijn de procedures log en soms duur. Patiënten/cliënten weten vaak niet waartoe of waaraan. Ook voor de beroepsbeoefenaars loopt de relatie met de Orde niet over rozen, zo blijkt uit een enquête van de Federatie Vrije Beroepen. De helft van de vrije beroepen is niet tevreden over de werking van zijn Orde of Instituut. Een kwart kent de werking van de tuchtprocedure niet. "Met andere woorden, een groot deel van de vrije beroepen weet niet wat er gebeurt wanneer een klacht tegen hem wordt ingediend. Dat is zoals een spel spelen zonder de spelregels te kennen", aldus de Federatie.

Bovendien is elke tuchtprocedure, afhankelijk van vrij beroep tot vrij beroep, verschillend. Voor de consument is dat niet altijd evident. Om meer transparantie te brengen in de tuchtprocedures, zowel voor de patiënt/cliënt als voor de beroepsbeoefenaar, werkte de Federatie Vrije Beroepen een model-tuchtprocedures uit. Dit is een uniforme procedure voor alle vrije beroepen die huidige en toekomstige Ordes of Instituten kunnen gebruiken. De Federatie vraagt de regering om niet alleen de hervorming van de Orde van Geneesheren, maar de globale werking van de Ordes en Instituten op de politieke agenda te zetten. Ze vraagt hierover overleg met de bevoegde ministers.

Het model van tuchtprocedure wil alle bestaande tuchtprocedures van vrije beroepen meer harmoniseren. Toekomstige Ordes en Instituten kunnen het als leidraad gebruiken. Elementen uit het model zijn:

1. procesvoering kan zowel op papier als elektronisch

2. klager en beroepsbeoefenaar worden op de hoogte gesteld en gehouden én hebben het recht gehoord te worden

3. klager en beroepsbeoefenaar kan op afstand kennisnemen van het procesdossier

4. bemiddeling krijgt een meer prominente rol in de hele procedure

5. de rechtspraak moet geheel of gedeeltelijk (zoals in Nederland) bekend gemaakt worden, zodat er  transparantie is voor zowel de beroepsbeoefenaar als de klager