Printversie

Stuurgroep Oost-Vlaanderen

De stuurgroep in Oost-Vlaanderen is een enthousiaste groep vrije beroepsbeoefenaars uit alle sectoren die zich samen willen inzetten voor het samenbrengen van vrije beroepers over de sectoren heen om ervaringen en kennis te delen.

Onze ambassadeurs:

thomas_kleinThomas Serck - Architect
Voorzitter

 

Arvid_kleinArvid De Smet - Advocaat
Stuurgroeplid - Raad van Bestuur

Caroline_kleinCarolien Croo - Tandarts
Stuurgroeplid

Hendrik_klein2Hendrik Vijncke - Kinesitherapeut
Stuurgroeplid

 • Johan Beirnaert - Apotheker
  Stuugroeplid

Paul_kleinPaul Aerts - Advocaat
Stuurgroeplid

Geert_kleinGeert Van Rysseghem Bedrijfsrevisor/Accountant
Stuurgroeplid

Katrien_kleinKatrien Penne -
Stuurgroeplid - staflid
Stichting Innovatie
en Arbeid bij SERV

Lieve_kleinLieve Lammens - UNIZO/Federatie Vrije Beroepen
Stuurgroeplid - contactpersoon

wim_kleinWim Geirnaerdt - UNIZO
Adjunct-directeur Oost-Vlaanderen
Stuurgroeplid

Tom_BovynTom Bovyn - Gynaecoloog - Stuurgroeplid

 

Lien Stockman Lien_Stockman- Bachelor in de verpleegkunde / Zelfstandig thuisverpleegkundige - Stuurgroeplid

Paul Cooreman - Advocaat - Stuurgroeplid

 

 1. Missie
  De stuurgroep van de Federatie Vrije Beroepen Oost-Vlaanderen wil alle Oost-Vlaamse vrije beroepers over de sectoren heen samenbrengen om ervaringen en kennis te delen.

  Als ambassadeur van de Federatie streeft elk stuurgroeplid ernaar om de belangen te verdedigen van zijn of haar beroep en vertegenwoordigt hij of zij de UNIZO-leden die een vrij beroep uitoefenen.

 2. Normen en waarden
  De stuurgroep vervult deze taak op een autonome wijze en met respect voor deontologie, de medemens, de maatschappij en het milieu.
 3. Visie
  Om haar missie te verwezenlijken streeft de stuurgroep naar een evenwichtige samenstelling met minimum één vertegenwoordiger per sector (medische, juridische, economische en bouwkundige sector), en met aandacht voor de geografische evenwichten binnen de provinciale organisatie.

  De voorzitter roept de stuurgroep minstens één keer per kwartaal samen. De stuurgroep bereidt minstens 2 activiteiten per jaar voor en bespreekt relevante thema’s die een impact hebben op het vrije beroep.

  De stuurgroep wenst verbinding tussen de beoefenaars van het vrije beroep mogelijk te maken en wil een band smeden tussen de Federatie en de lokale beroepsorganisaties.

meewerken

Wilt u meewerken aan de uitbouw van onze werking in Oost-Vlaanderen? Meldt u dan aan via lieve.lammens@federatievrijeberoepen.be