Printversie

Federatie Vrije Beroepen: 7 op 10 zelfstandige zorgverstrekkers niet klaar voor eigen praktijk

Helft kent te weinig van ondernemerschap 
6 op 10 wil meer ondersteuning en begeleiding 
Project ‘Zorgzame start’ van Federatie

7 op 10 zelfstandige zorgverstrekkers – zoals artsen, tandartsen of apothekers – zijn bij de opstart van hun carrière niet klaar voor een eigen praktijk. Dat blijkt uit een rondvraag van de Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, bij 785 zelfstandige zorgverstrekkers. De helft van de ondervraagden zegt te weinig kennis te hebben van ondernemerschap of bedrijfsbeheer. 4 op 10 kent onvoldoende van financiën. 6 op 10 vindt dat er meer ondersteuning en begeleiding moet zijn. “Zelfstandige zorgverstrekkers weten alles wat ze moeten weten rond de medische kant van hun beroep. Maar ze moeten een eigen praktijk uit de grond stampen en runnen. En daarop bereiden de basisopleidingen onvoldoende voor. Nochtans gaat het over een grote groep aan zelfstandigen”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen. Zo telt ons land vandaag 94.158 zelfstandige zorgverstrekkers, ofwel 10 procent van alle zelfstandigen in ons land. De Federatie pleit voor meer aandacht voor ondernemerschap in de basisopleidingen. Zelf begeleidt ze via het project ‘Een Zorgzame Start’, met de steun van de Vlaamse Overheid, startende zelfstandige zorgverstrekkers met info, advies, opleidingen en individuele begeleiding.

Uit de rondvraag blijkt dat ook na de opstart een aantal zaken voor zelfstandige zorgverstrekkers problematisch blijven. Zo heeft ruim 6 op 10 moeilijkheden met het runnen van de praktijk. De werk-privébalans is voor 6 op 10 een probleem. Op de vraag waarover zorgverstrekkers in hun basisopleiding meer uitleg willen, antwoordde bijna 8 op 10 ondernemerschap. De helft wil meer informatie over het sociaal statuut en het oprichten van een praktijk. De praktische zaken omtrent het RIZIV-statuut zou volgens 4 op 10 zorgverstrekkers in de basisopleiding moeten zitten.

Een zorgzame start
Met de steun van de Vlaamse Overheid lanceerde de Federatie Vrije Beroepen het project ‘Een Zorgzame Start’. De Federatie ondersteunt recent gestarte zelfstandige zorgverstrekkers met aangepaste begeleiding en opleidingen. De Federatie ontwikkelt ook handboeken en e-books. Het project is het resultaat van een samenwerking tussen de Federatie Vrije Beroepen en de Vlaamse Overheid en wordt gesteund door de representatieve beroepsorganisaties van de zelfstandige zorgverstrekkers in Vlaanderen (Axxon, VAN en APB, NVKVV en VBZV, BFP en Psychologencommissie, VAS, VVT). Het traject kadert in Flanders’ Care en de startersinitiatieven van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid.