Printversie

Kafkaplan gezondheidssector stap in goede richting, maar kan nog worden uitgebreid

paperbergDe bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) en haar aangesloten beroepsorganisaties uit de medische sector APB, Axxon, NVKVV, VAS en VVT reageren positief op het Kafkaplan dat minister Van Quickenborne vandaag voorstelde. “Administratieve rompslomp is een oud zeer voor de zorgverstrekkers. De elektronisering van de gezondheidszorg kan die nu deels wegwerken”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van FVIB. De Federatie wijst er wel op dat niet alleen apothekers en artsen, maar ook andere zorgverstrekkers nood hebben aan een verkleining van de papiermolen. FVIB vraagt daarom een uitbreiding van het systeem naar alle zorgverstrekkers uit de eerstelijn. De Federatie vraagt voorts garanties voor het respect van het medisch geheim en de privacy van de patiënt. Ten slotte pleit FVIB voor een overgangsperiode en overleg met de betrokken beroepsorganisaties.   

Het Kafkaplan voor de gezondheidssector van minister Van Quickenborne bestaat uit vijf actiepunten: het elektroniseren van het doktersvoorschrift, ziektebriefje en getuigschrift, de integratie van de SIS-kaart in de elektronische identiteitskaart en een vereenvoudiging van de procedure voor de terugbetaling van geneesmiddelen die een goedkeuring van het ziekenfonds vragen.

Uitbreiding naar alle zorgverstrekkers uit eerste lijn
Op dit moment neemt het plan enkel de artsen en de apothekers op. Om echt te gaan besparen in de gezondheidszorg en de vereenvoudiging te maximaliseren, moet de elektronisering uitgebreid worden naar àlle zorgverstrekkers uit de eerste lijn. Zo moeten bijvoorbeeld verpleegkundigen vandaag tal van facturen handmatig ondertekenen. Een eenvoudige ingreep aan de bestaande RIZIV-reglementering zou de papierberg een pak kleiner maken.  

Medisch geheim en privacy
Voor alle zorgverstrekkers zijn het medisch geheim en de privacy van de patiënt essentieel. Volgens FVIB moeten ze de garantie krijgen dat deze in het systeem gevrijwaard blijven.

Overgangsperiode
FVIB vraagt om in elk geval een overgangsperiode in te lassen om elke zorgverstrekker de mogelijkheid te geven op de elektronische kar te springen. Daarenboven vraagt FVIB om de mogelijkheid van een manueel voorschrift, ziektebriefje en getuigschrift te behouden. Bij huisbezoeken is een elektronisch document niet altijd evident. Bovendien is ook technologie niet onfeilbaar en kan het systeem uitvallen. 

In elk geval wil FVIB samen met de haar aangesloten beroepsorganisaties constructief meewerken aan de implementatie en uitbreiding van het Kafkaplan. Dit moet gebeuren in overleg met de betrokken organisaties en met aandacht voor al bestaande initiatieven. FVIB en de aangesloten medische beroepsorganisaties nodigen minister Van Quickenborne uit om toelichting te geven bij zijn plan. 

De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) is de representatieve interprofessionele organisatie voor het vrije beroep. FVIB is aangesloten bij UNIZO. De Algemeen Pharmaceutische Bond (APB), Axxon. Kwaliteit in Kinesitherapie, het Nationaal Verbond van Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) en het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) zijn met FVIB geassocieerd.