Printversie

Starten als zelfstandige zorgverstrekker

De Federatie Vrije Beroepen en haar aangesloten beroepsorganisaties bieden ondersteuning aan zorgverstrekkers die een zelfstandige activiteit willen opstarten.

Voortbouwend op onze algemene expertise rond het starten als zelfstandige vrije beroeper, werd daarvoor vanaf 2014 een versnelling hoger geschakeld door het opstarten van het project 'zorgzame start' ter versterking van de zelfstandige zorgsector en vooral de eerste lijn. 

Begeleidingsprogramma 'een zorgzame start' 

Dit project was het resultaat van een samenwerking tussen de Federatie Vrije Beroepen en voormalig Vlaams minister-president Kris Peeters, met steun van de aangesloten beroepsorganisaties van de zelfstandige zorgverstrekkers in Vlaanderen. Het project werd opgestart in het kader van Flanders’ Care en de startersinitiatieven van het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid. 

In een eerste fase werd een enquête gevoerd. In een tweede fase werd de opstart en werking bestudeerd van een aantal concrete apotheken en van zelfstandige praktijken van artsen, kinesitherapeuten, klinisch psychologen, tandartsen en verpleegkundigen. Daarbij werd gekeken naar de ondervonden hinderpalen en valkuilen, en natuurlijk ook de manier waarop daarmee omgegaan werd. Bovendien kregen de betrokkenen ook coaching en begeleiding door een expert, rond thema's als associatievorming, financiële verdeling, interne of externe communicatie, praktische organisatie, ICT, enz.

In termen van blijvende eindresultaten van het project 'zorgzame start' zijn er zowel publicaties als een opleiding:

 

Startersgidsen voor zorgberoepen : dé naslagwerken voor al wie eraan denkt om zelfstandig zorgverstrekker te worden of een eigen praktijk of apotheek op te starten, gedetailleerd (200+ pagina's) en beschikbaar op maat van 9 verschillende beroepen in de zorgsector

Voor meer informatie, klik hier 

 

Masterclass Zorgmanagement : dé opleiding voor zelfstandige zorgverstrekkers, over het professioneel leiden van hun praktijk = onderneming  

Voor meer informatie, klik hier