Printversie

BTW-verlaging op elekctriciteit discrimineert sommige vrije beroepen

Morgen verlaagt het btw-tarief op elektriciteit voor particulieren van 21 procent naar 6 procent. De verlaging geldt niet voor zelfstandigen, omdat ze volgens de regering btw kunnen recupereren. “Maar (para)medische vrije beroepen zijn niet btw-plichtig en kunnen hun btw niet aftrekken. Zij blijven dus 21 procent betalen. De maatregel discrimineert die vrije beroepen”, zeggen UNIZO en de bij haar aangesloten Federatie Vrije Beroepen. UNIZO herhaalt dat de maatregel een beperkte impact heeft op de concurrentiekracht van bedrijven, waarvoor de maatregel in eerste instantie in het leven is geroepen. Volgens UNIZO is de btw-verlaging “een non-maatregel die zijn doel voorbijschiet”.  “Om de loonkosten voor bedrijven echt te verminderen, is een drastische loonlastenverlaging nodig”, aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie roept nogmaals op tot een lineaire lastenverlaging van 5 procent ofwel 7 miljard euro, goed voor 80.000 jobs.

De algemene loonlastenverlaging moet over een langere periode worden gespreid. Ook moet de wet van 1996  ter bevordering van de werkgelegenheid en competitiviteit worden aangepast om verdere ontsporingen van de lonen tegen te gaan.