Printversie

Informatieplichten voor vrije beroepers gebundeld: "een goede zaak"

Minister van Economie Wouter Beke heeft guidelines laten opstellen die vrije beroepers moet helpen om op een correcte manier informatie over diensten, prijzen, vergunningen, etc., bekend te maken aan de consument. De guidelines moeten de sector van de vrije beroepers helpen om zich aan de bestaande reglementeringen te houden. De Economische Inspectie zal in de toekomst meer gerichte controles houden in de sector.

Marieke Wyckaert, voorzitter van de Federatie Vrije Beroepen, noemt het "een goede zaak" dat er nu duidelijke guidelines zijn die de vrije beroepers de nodige houvast bieden. " Het voorafgaand overleg met FVB liet de Federatie toe voldoende aandacht te vragen voor de specifieke kenmerken van het vrij beroep en onze gesprekspartners binnen de FOD Economie stonden daarvoor open. De Federatie zal haar schouders zetten onder de verdere verspreiding van deze informatie onder haar leden en begeleiding bieden bij de naleving ervan.”

Minister van Economie Wouter Beke: “Een consument die beroep doet op de diensten van een vrije beroeper, bv. een advocaat, architect of dierenarts, moet een weloverwogen keuze kunnen maken. Daarvoor is het noodzakelijk dat de consument op voorhand over correcte informatie beschikt over prijzen, diensten, vergunningen, verzekeringen, etc. Met de guidelines die we lanceren, willen we een overzicht geven van de belangrijkste verplichtingen die bestaan. We geven uitleg over welke concrete informatie vrije beroepers moeten verstrekken en hoe ze dat kunnen doen.”

Beoefenaars van een vrij beroep – bijvoorbeeld advocaten, architecten, apothekers, artsen, boekhouders en notarissen – moeten net zoals andere ondernemers bepaalde informatie verstrekken aan de consument, voor ze een eventuele overeenkomst afsluiten met die consument. Het gaat dan bijvoorbeeld om de omschrijving van de diensten, prijzen, verzekeringen, vergunningen, een eventueel herroepingsrecht, etc. Die gegevens kunnen onder meer op de website van de beoefenaar van het vrije beroep worden vermeld, of op papier worden meegedeeld aan de consument op de plaats van verkoop. Beoefenaars van vrije beroepen zijn ondernemers en vallen dus onder de verplichtingen waar ook andere ondernemers onder vallen (boek VI van het Wetboek van economisch recht).

 

De Federatie Vrije Beroepen zet volop mee haar schouders onder de verspreiding van de guidelines. U kan ze downloaden op de website van de FOD Economie: 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Guidelines-vrije-beroepen.pdf


FVB-voorzitter Marieke Wyckaert: “Het is goed dat er nu duidelijke guidelines zijn om vrije beroepers de nodige houvast te geven.” 

MariekeWyckaertDT2