Printversie

Federatie Vrije Beroepen tevreden over bereikte akkoord in Paritair Comité Vrije Beroepen (PC 336)

Concretisering Fonds voor Vorming belangrijk element in betere ondersteuning voor meer vorming.  

Gisteren 27 februari ondertekenden de sociale partners in het Paritair Comité voor de Vrije Beroepen (PC 336) een globaal sectoraal akkoord voor de periode 2013-2014. Kris Baetens, woordvoerder voor de werkgevers binnen het paritair comité, is zeer tevreden met het bereikte akkoord: "Het is het derde sociaal akkoord dat onderhandeld werd binnen dit jonge paritaire comité. Het toont aan dat de sociale partners kiezen voor het pad van overleg en in staat zijn om sluitende afspraken te maken. Moeilijke eisen en discussies werden omgezet in evenwichtig afspraken, zodat dit akkoord een evenwichtig compromis is met een bijzondere waarde." Het PC 336, actief sinds 2009, regelt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de zowat 30.000 werknemers van vrije beroepen. Het gaat over onder meer werknemers bij gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, accountants, boekhouders, landmeters-experten, advocaten en architecten. Vooral de invulling van een vormingsfonds vindt de federatie “belangrijk, want de belangen voor de werkgevers zijn groot. Vorming van werknemers is cruciaal in een snel veranderende economie en arbeidsmarkt. Via het vormingsfonds kunnen we werknemers hierin beter en efficiënter ondersteunen. Meteen voldoen de sociale partners ook aan de verplichting van de bijkomende vormingsinspanningen en ontlopen werkgevers zo een aanzienlijke boete”.

Het akkoord behoudt het onderscheid tussen ondernemingen mét en zonder automatische index. Voor zij mét een automatisch indexsysteem verandert er niets. Met betrekking tot de koopkracht zijn geen extra acties nodig. Ondernemingen zonder indexsysteem volgen een alternatief zonder indexverhoging. Op het einde van het akkoord (1 december 2014) verhogen zij de lonen met 2,5%, mits aftrek van alle loonsverhogingen of toegekende voordelen in 2013-2014. Daarnaast werden afspraken gemaakt rond tijdskrediet en landingsbanen; er zal verder worden gewerkt aan de functieclassificatie en omtrent vorming volgt een concrete invulling. Voor het protocol en de uitvoeringscao’s klik hier.