Printversie

Federatie Vrije Beroepen: Veralgemenen derdebetalersregeling geen goed idee

Patiënten moeten bewust blijven van de kost van gezondheidszorg – 38 miljard euro per jaar  

De Gezinsbond, het Netwerk tegen Armoede en het Vlaams Patiëntenplatform pleiten voor een veralgemening en automatisering van de derdebetalersregeling bij huisartsen en bij uitbreiding alle zorgverstrekkers op de eerste lijn. Bij een derdebetalerssysteem betalen patiënten enkel het remgeld. Het systeem geldt niet alleen voor huisartsen, maar ook voor andere zelfstandige zorgverstrekkers zoals tandartsen, verpleegkundigen of kinesitherapeuten. De Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, vindt een veralgemening geen goed idee. “Mensen die het niet breed hebben, moeten naar de dokter durven gaan. Maar dat kan je bereiken door de derdebetalersregeling bij die groep beter bekend te maken, niet door ze te veralgemenen”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen. De Federatie wijst erop dat bij een veralgemening de drempel voor iedereen verlaagt, met onnodige consultaties en een mogelijke overconsumptie als gevolg. Een meerkost waarvoor de belastingbetaler zal moeten opdraaien. De Federatie wijst erop dat de gezondheidszorg nu al jaarlijks 10 procent van het Bruto Nationaal Product, ofwel zo’n 38 miljard euro kost. Met een veralgemening van het derdebetalerssysteem zal dat aandeel nog oplopen. “Mensen moeten zich bewust blijven van de kost van gezondheidszorg. Naar de dokter ga je omdat het echt nodig is”, besluit de Federatie. De Federatie wijst er bovendien op dat huisartsen, maar ook andere zelfstandige zorgverstrekkers, nu al vanuit hun sociale bewogenheid naar oplossingen zoeken bij financiële moeilijkheden van hun patiënt, zoals het systeem van uitgestelde betaling. De Federatie stelt voor om het derdebetalerssysteem te promoten bij de doelgroep waarvoor het dient. Ze wil hier samen met de bij haar aangesloten beroepsorganisaties constructief aan meewerken. In elk geval vraagt de Federatie dat de zelfstandige zorgverstrekkers een rol krijgen in dit debat.  

Volgens de Federatie Vrije Beroepen komt de huidige regeling voldoende tegemoet aan de bestaande noden en behoeften. Wie wil, kan gebruik maken van het systeem van derdebetalersregeling. De Federatie is ervan overtuigd een veralgemening geen administratieve vereenvoudiging oplevert. Volgens de Federatie bestaat bij een veralgemening van het derdebetalerssysteem ook onduidelijkheid over wat er gebeurt wanneer patiënten niet in orde zijn met bijvoorbeeld de ziekteverzekering. In dat geval dreigt de zorgverlener geen vergoeding te krijgen. Ten slotte wijst de Federatie er op dat in andere sectoren, zoals de verpleegkunde waar patiënten over het algemeen ook geen remgeld meer moeten betalen, opnieuw sprake is van over te schakelen naar het betalen van een remgeld.