Printversie

Vraag & Antwoord PC 336

 

UNIZO_sectorwerking_Kris_Baetens-foto_Luk_Collet-8043_low

Hier vindt u een aantal vragen over het paritair comité voor vrije beroepen (PC 336). Als lid van de Federatie Vrije Beroepen en UNIZO kan u beroep doen op onze expertise om een antwoord te bieden op uw vragen. Word hier lid.

 

Kris Baetens, Woordvoerder werkgevers binnen PC 336

 

Klik op onderstaande vragen om het antwoord te bekomen

 

 1. Zijn alle werkgevers vrije beroepen gebonden door de akkoorden binnen het PC 336?

  Neen, het gaat hier enkel om werkgevers en werknemers van vrije beroepen die vallen onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité Vrije Beroepen (PC 336) en die ook niet  tot een ander specifiek Paritair Comité behoren.  

  Onder de term 'vrij beroep' moet u dan volgens de omschrijving verstaan: 

  - Elke zelfstandige beroepsactiviteit van levering van diensten of goederen die geen handelsonderneming of ambachtsonderneming uitmaakt in de zin van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en die niet beoogd wordt door de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met uitsluiting van activiteiten van landbouw en veeteelt.

  - Daarnaast zijn eveneens vrije beroepen, de dienstverlenende personen, die begrepen zijn onder het toepassingsgebied van de kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep, voor zover zij niet ressorteren onder een specifiek paritair comité en zij geen daden van koophandel stellen.

  Heel concreet, wie valt er dan onder?

  - NIET: notarissen en apothekers

  - WEL: advocaten, gerechtsdeurwaarders, boekhouders, bedrijfsrevisoren, accountants, landmeters-experten, dierenartsen en architecten voor zover zij personeel tewerk stellen
 2. Moet ik de lonen van mijn werknemers per 1 januari 2014 indexeren?

  Het antwoord op de vraag hangt af van of u een werkgever bent die al een indexsysteem hanteerde of niet.

  Ik hanteerde de afgelopen jaren een indexsysteem. 

  Indien u vroeger vrijwillig of door een cao op ondernemingsniveau een eigen indexsysteem toepaste of een systeem uit een ander Paritair Comité volgde, moet u bekijken of dit intussen voor de werknemers een verworven recht is. Als het een verworven recht is, dan moet u dit of een gelijkwaardig systeem blijven toepassen. M.a.w. indien u als werkgever een aantal jaren op rij een loonsverhoging heeft voorzien op basis van de index, dan kan u het volgende jaar niet opeens beslissen om geen index meer toe te kennen.

  Ik hanteerde nog geen indexsysteem

  Nieuwe werkgevers en werkgevers die vroeger geen systeem van automatische index hebben toegepast, hebben ook nu geen verplichting om de automatische index in te voeren of toe te passen. U kan er echter zelf wel voor kiezen om de index toch te volgen.
 3. Moet ik als werkgever binnen PC 366 een eindejaarspremie voorzien?

  Strikt genomen is er voor de werknemers die vallen onder het PC 336 geen eindejaarspremie voorzien. Er is bijgevolg geen algemene garantie op een eindejaarspremie, doch de werkgever kan er altijd voor kiezen om een eindejaarspremie te voorzien, dat is uw eigen keuze.

  Deze keuze wordt enkel een verplichting wanneer de eindejaarspremie in hoofde van de werknemers een 'verworven recht' geworden is. M.a.w. mocht u als werkgever een aantal jaren op rij een eindejaarspremie hebben voorzien, dan kan u het volgende jaar niet opeens beslissen om er geen meer te geven.

  Voor veel werkgevers knelt daar het schoentje. Omdat PC 336 een recent paritair comité is, hebben werkgevers vroeger andere paritaire comités gevolgd, voor bv. indexatie, eindejaarspremie en andere afspraken. Vele werkgevers hebben in het verleden (vrijwillig) de afspraken uit PC 218 gevolgd, onder meer voor de eindejaarspremie, omdat dit PC naar bevoegdheidsbeschrijving en intenties het dichtst aanleunde bij de vrije beroepen. Deze werkgevers kunnen vandaag, nu ze vallen onder een werkend PC 336, niet zomaar de afspraken die ze jarenlang hebben gevolgd naast zich neerleggen (omwille van verworven rechten). Zij zijn dus wel verplicht om de eindejaarspremie te geven.

 

Geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem contact met ons op!