Printversie

UNIZO en FVB zetten schouders onder campagne om digitaal betalen te promoten

Hoewel 63% van alle betalingen in België nog met cash geld gebeurt, geeft onderzoek aan dat bijna 90% van de consumenten liever elektronisch betaalt. En ook op het vlak van nieuwe betaalmethoden, zoals contactloos betalen of Payconiq by Bancontact, loopt België nog achter ten opzichte van de buurlanden. Daarom lanceren Febelfin, de banksector en verschillende ondernemersorganisaties, waaronder UNIZO, vandaag een campagne om digitaal betalen te promoten onder de slogan ‘Betaal digitaal. ’t Is het nieuwe normaal’. "Consumenten vragen steeds meer om digitaal te betalen en als ondernemer moet je daarop inspelen. Digitaal betalen heeft heel wat evoluties gekend de voorbije jaren, wat heeft gezorgd voor makkelijkere en goedkopere betaalmethoden. Het is dus tijd om volop de kaart van digitaal betalen te trekken", zegt Danny Van Assche, Gedelegeerd Bestuurder van UNIZO.

Digitaal betalen zit in de lift, maar is nog onvoldoende ingeburgerd in België, zeker als we kijken naar buurlanden als Nederland, waar ongeveer 60% van alle betalingen in de winkel elektronisch gebeurt. Maar ook op het vlak van technologische innovaties lopen we achter op buurlanden als Nederland, waar de helft van alle betalingen contactloos verloopt, tegenover amper 4% in België. "We moeten ijveren voor een inhaalbeweging ten opzichte van onze buurlanden", gaat Danny Van Assche verder. "Om die inhaalbeweging mogelijk te maken, moeten we ons betaalverkeer wel een stuk efficiënter laten verlopen."

Om de Belgische consumenten en ondernemers meer vertrouwd te maken met elektronisch betalen, slaan verschillende partners de handen in elkaar om zoveel mogelijk ondernemers te overtuigen om digitaal betalen aan te bieden en consumenten aan te moedigen om hun aankopen te betalen met de kaart of smartphone. "We moeten op korte termijn dringend werk maken van contactloze betalingen, zeker voor kleine betalingen", aldus nog Danny Van Assche. "Daarnaast moeten we meer inzetten op innovatieve betaaloplossingen zoals Payconiq by Bancontact, en dus minder afhankelijk worden van de traditionele kaartbetaling. Dergelijke apps vragen geen investering in betaalterminals, hebben lage transactiekosten en zijn makkelijk in gebruik."

Op 11 mei wordt elektronisch betalen bovendien extra in de verf gezet met de ‘Digital Payment Day’. Op die dag worden ondernemers die digitaal betalen mogelijk maken persoonlijk in de bloemetjes gezet. "Om die ondernemers te stimuleren digitale betaalmiddelen te gebruiken, zijn ook bijkomende maatregelen nodig. Denk maar aan een verlaging van de kosten voor het gebruik van betaalterminals, een evolutie naar een onmiddelijke en kosteloze uitbetaling aan de ondernemer, ...", zegt Danny Van Assche. " We zijn vragende partij voor  een structureel overleg waar, naar Nederlands voorbeeld, de verschillende stakeholders (ook overheden en consumenten) samenkomen om hiertoe concrete stappen te zetten, en de evoluties op te volgen."

De campagne blijft echter niet beperkt tot één dag, het is de bedoeling om ook na 11 mei te blijven informeren over het belang van elektronisch betalen en ook in de komende maanden nieuwe acties en initiatieven te nemen om elektronisch betalen te promoten.

"Voor UNIZO is het tenslotte ook belangrijk dat  de huidige versnippering van het elektronisch betaallandschap wordt ingeperkt, zodat ondernemers het bos weer door de bomen zien. Vandaag is het voor hen immers heel moeilijk om te bepalen welke elektronische betaalmogelijkheden wel of niet te aanvaarden", besluit Danny Van Assche. Naar aanleiding van de campagne lanceerde Febelfin een specifieke website om ondernemers en consumenten te informeren over de verschillende digitale betaaloplossingen: www.digitalpaymentday.be

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51- E filip.horemans@unizo.be