Printversie

Federatie Vrije Beroepen organiseert 10de Dag van het Vrije Beroep én viert 60ste verjaardag: "Blijven vernieuwen op onze eigen, authentieke manier."

 

Vrije beroepers zijn en blijven een belangrijke hoeksteen van de economie en samenleving. De vrije beroepen vertegenwoordigen immers bijna één derde, of 30,27 % van het totaal aantal zelfstandigen. In vergelijking met tien jaar geleden is dat een stijging met maar liefst 62,46 %. (Lees onze publicatie 'Polsslag van het Vrije Beroep 2018'). Met een brede waaier aan vakgebieden, ten dienste van zowel ondernemers als particulieren en overheden, oefenen vrije beroepers bovendien een grote aantrekkingskracht uit op nieuwe, jongere starters. Daarmee is de toekomst van het vrije beroep verzekerd. Tegelijk staan vrije beroepers ook voor grote uitdagingen, en hebben ze vragen over, bijvoorbeeld, digitalisering, de groeiende nood aan gedegen managementskills, nieuwe wetten en regels, meer samenwerkingsvormen en het behoud van de kernwaarden van het vrije beroep. Dat blijkt uit een beknopte bevraging van de Federatie Vrije Beroepen, dit jaar zestig, naar aanleiding van de tiende "Dag van het Vrije Beroep".

In 1959 werden de kiemen gelegd voor de Federatie Vrije Beroepen zoals we die vandaag kennen. Ook toen al voelden vrije beroepers de nood om zich als groep te verenigen, om ervaringen te delen, om de krachten te bundelen en om de specifieke noden en belangen te dienen van een groep die wel 'ondernemend' is, maar geen strikt 'commerciële' diensten of producten levert, waardoor van bij aanvang en tot op vandaag deontologische regels op maat aan de orde zijn. Zestig jaar later staat die specificiteit nog altijd als een huis, ook al is de focus op ondernemerschap en managementskills intussen versterkt, in het belang van zoveel mogelijk financieel en organisatorisch gezonde vrije beroepspraktijken.

Digitalisering zal essentie vrije beroepen niet aantasten
Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de Federatie Vrije Beroepen, en de 10de editie van de 'Dag van het Vrije Beroep', op 14 mei 2019, organiseerde de FVB een beknopte enquête naar de noden en verwachtingen van vrije beroepers ten aanzien van hun federatie. Ook al erkennen vrije beroepers de grote (potentiële) impact van de digitalisering op hun beroep, toch vertrouwt een grote meerderheid (69 %) erop dat de essentie van hun beroep - de persoonlijke interactie met de cliënt of patiënt - de norm zal blijven. Net omdat die persoonlijke relatie, de discretie en de expertise naar de kern gaan van wat een vrije beroeper is: een vertrouwenspersoon. Het menselijke aspect kenmerkt de vrije beroeper bij uitstek.

Belangenbehartiging is en blijft de essentie
Belangenbehartiging (86 %) is en blijft de bestaansreden van FVB. Het tegendeel zou pas verrassen. Daarnaast voeren informatieverstrekking (46 %) en advies (44 %) volgens de respondenten het lijstje aan van kerntaken waarop de Federatie zich moet focussen. In de top 5 van uitdagingen die vrije beroepers bezighouden staan de vertaling van relevante wetgeving naar de praktijk (89 %), het behoud van de kernwaarden van het vrije beroep (82 %), samenwerkingsvormen binnen het eigen vrije beroep (68 %), digitalisering in al haar facetten (61 %) en financieel beleid (58 %). Daarnaast behalen ook het duurzaam ondernemen (53 %), samenwerken met andere vrije beroepers (51 %), overnemen en overlaten (47 %), personeelsbeleid (36 %) en veiligheid (29 %) hoge scores. Binnen het aanbod van de Federatie genieten de info- en ervaringssessies de grootste voorkeur (84 %), gevolgd door begeleiding op maat (59 %) en webinars/podcasts (50 %). Opleidingstrajecten (43 %), handboeken (36 %) en lerende netwerken (29 %) vervolledigen het lijstje.

Meer weten: contacteer FVB-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be