Printversie

Jan Sap wordt secretaris-generaal van de UNIZO  Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB)

jan SapDe  Raad van Bestuur van de bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) benoemde  Jan Sap tot secretaris-generaal. Hij volgt Katrien Penne op. Katrien Penne start op 1 oktober als stafmedewerker bij de STV-Innovatie & Arbeid. FVIB overkoepelt 18 beroepsorganisaties van juridische, economische, medische  en bouwkundige  vrije beroepen en vele duizenden individuele leden. Het is de belangrijkste interprofessionele organisatie voor het vrije beroep. Een vijfde van alle zelfstandigen beoefent een vrij beroep. Bovendien neemt hun  aandeel in het totaal aantal zelfstandigen elk jaar toe.

Katrien Penne, licentiate in de Politieke Wetenschappen, begon haar carrière bij UNIZO in 1989. Sinds 1991 werkt ze voor FVIB, eerst als adviseur, daarna als secretaris-generaal. Onder Katrien groeide FVIB als interprofessionele koepelorganisatie voor de vrije en intellectuele beroepen. Vandaag hebben 18 beroepsorganisaties een samenwerkingsovereenkomst met FVIB en telt de Federatie duizenden individuele leden. Vandaag gaat ze aan de slag als stafmedewerker bij de Stichting Innovatie en Arbeid, de onderzoekcel binnen de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (SERV). In opdracht van de Vlaamse sociale partners voert ze onder meer onderzoek en studies uit inzake MVO, organisatiestructuur van Gazelles (groeiondernemingen), vacature-vervullingsbeleid, werk-privébalans bij loontrekkenden en zelfstandigen en samenwerkingsverbanden. Elke Vlaamse sociale partner heeft er een permanente vertegenwoordiger. Katrien wordt voor UNIZO de permanente afgevaardigde.

Jan Sap, licentiaat in de Rechten en huidig directeur-generaal van UNIZO, volgt Penne dus op. Als gewezen advocaat is de sector van het vrije beroep Jan niet vreemd. Daarnaast is hij binnen UNIZO al langer vertrouwd met de werking van FVIB. Jan Sap startte bij UNIZO als adviseur op de studiedienst en is en blijft er vandaag directeur-generaal.

De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen is de voornaamste interprofessionele organisatie voor de vrije en intellectuele beroepen. 18 beroepsorganisaties uit de medische, juridische, bouwkundige, economische en intellectuele dienstverlenende sector zijn aangesloten. Daarnaast telt FVIB nog eens duizenden individuele UNIZO-leden met een vrij beroep. Als koepelfederatie behartigt FVIB op elk niveau de belangen van het vrije beroep. FVIB komt op voor meer erkenning en waardering van de beoefenaars, als onafhankelijke en kwaliteit leverende zelfstandige ondernemers, én als werkgevers. De sector van het vrije beroep is goed voor meer dan één vijfde van alle zelfstandigen.

FVIB bepleit op syndicaal vlak vooral meer aandacht voor managementcompetenties in het onderwijs, innovatieve bedrijfsorganisatie, een sterk gezondheidsbeleid in overleg met de betrokken beroepsorganisaties en de ondersteuning van associatievorming in het vrije beroep. Daarnaast zijn onder meer de beperking van de beroepsaansprakelijkheid, administratieve vereenvoudiging en titelbescherming speerpunten van FVIB.