Printversie

Veralgemenen derdebetalersregeling kan niet zomaar

“De derdebetalersregeling veralgemenen zonder verder onderzoek is geen goede evolutie.” Dat zegt de bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) als reactie op het wetsvoorstel van sp.a senator Temmerman daartoe. De huidige regeling komt tegemoet aan de bestaande noden en behoeften. Bovendien zoeken zelfstandige zorgverstrekkers vanuit hun sociale bewogenheid nu al naar oplossingen bij financiële moeilijkheden van hun patiënt. De uitgestelde betaling is hiervan een mooi bewijs. Een ander argument is de responsabilisering van de patiënt. Vandaag is de patiënt zich bewust van de kost van de gezondheidzorg. Onnodige consultaties of overbodige behandelingen worden zo vermeden. FVIB wil het debat over de veralgemening van de derdebetalersregeling openen. Ook als het gaat over de forfaitaire geneeskunde en de wijkgezondheidscentra. FVIB pleit er voor om zelfstandige zorgverstrekkers hierin als gesprekspartner te kennen. Eveneens wil de Federatie dat ze een rol krijgen in het beheer van het derdebetalerssysteem. Belangrijk is dat de derdebetalersregeling leidt tot transparantie, zoals nu bij de geneesmiddelenverstrekking in de apotheek. Ten slotte is FVIB bezorgd dat een veralgemening een administratieve meerlast oplevert voor de zorgverlener.

België staat vandaag voor zijn gezondheidszorg op de derde plaats in de internationale concurrentie-index. Dat moet zo blijven. De meerwaarde van de zelfstandige zorgverstrekkers door hun unieke relatie met de patiënt en de individuele begeleiding hierin is groot. Daarom willen FVIB en de bij haar aangesloten beroepsorganisaties van zelfstandige zorgverstrekkers constructief blijven meewerken aan elke maatregel die de toegankelijkheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg verbetert.

Meer info :
Katrien Penne, secretaris-generaal, 0474 98 36 84
Sanderijn Vanleenhove, woordvoerder, 0479 44 50 78