Printversie

Federatie Vrije Beroepen verwelkomt fusie tussen BIBF en IAB tot het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants

Federatie Vrije Beroepen verwelkomt fusie tussen BIBF (Boekhouders en Fiscalisten) en IAB (Accountant en Belastingconsulenten) tot IBA (Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants)

"Overgangsperiode van vier jaar moet iedereen de kans geven om zich aan te passen"

De Federatie Vrije Beroepen verwelkomt de fusie tussen het Beroepsintituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) tot het nieuwe Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants (IBA), die afgelopen week door het federaal parlement werd goedgekeurd. In totaal zal het IBA zo'n 12.000 leden en 3.000 stagiairs vertegenwoordigen. Een belangrijke efficiëntie-oefening, onder impuls van bevoegd voogdijminister van Werk en Economie Kris Peeters en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO, Denis Ducarme.

"Deze krachtenbundeling zal de betrokken economische beroepen versterken, wat erg belangrijk is in het licht van alle uitdagingen die zich aandienen", aldus de Federatie. "Ook voor de cliënten en andere stakeholders (ondernemers, studenten, de overheid en - last but not least - de beroepsbeoefenaars zelf) betekent één enkel aanspreekpunt meer efficiëntie en duidelijkheid." Tegelijk hamert de Federatie Vrije Beroepen op het belang van goede communicatie over deze fusie, met inbegrip van advies en begeleiding, ten aanzien van alle beroepsbeoefenaars die zich op deze nieuwe situatie moeten voorbereiden. De Federatie vindt het dan ook een goede zaak dat voor het integraal doorvoeren van de fusie vier jaar wordt uitgetrokken. Binnen die periode wordt onder impuls van  een 'overgangsraad' met leden uit beide oorspronkelijke instituten alles in het werk gesteld om alle betrokken stakeholders mee te krijgen in dit verhaal.

Zoals voorzien in de wet zal het IBA instaan voor de toegang tot het beroep, het beheer van het publieke register en de kwaliteit van de dienstverlening (onafhankelijkheid, integriteit, permanente vorming...).

Meer info vindt u op de websites van het BIBF en het IAB.

Meer weten: contacteer FVB-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be