Printversie

EÚn inningsorganisme en snelle publicatie controlewet absolute noodzaak

luidspreker

“Duizenden KMO's nu verplichten te betalen voor de muziek die ze afspelen in hun lokalen blijft onaanvaardbaar,” stelt UNIZO/FVIB-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO/FVIB blijven ijveren voor een betere regeling die alle kleine ondernemingen met minder dan 10 werknemers uitsluit. Bovendien moet er voor de KMO's een doorzichtig, betaalbaar en forfaitair tarief komen. De door VBO onderhandelde korting beantwoordt niet aan deze voorwaarden. UNIZO/FVIB vragen minister van Ondernemen Van Quickenborne ook één inningsorganisme af te dwingen. Nu al controleert de FOD Economie de tarieven voor billijke vergoeding en auteursrechten. Daarnaast dringt de organisatie aan op een snelle publicatie in het Staatsblad van de recent gestemde controlewet op de beheersvennootschappen. Die moet de ondoorzichtige organisatie, ontoereikende interne controles en onduidelijkheid over de verdeelsleutels voor de geïnde auteursrechten bij SABAM in de toekomst vermijden. Het parket van Brussel onderzoekt momenteel die problemen. Ten slotte vragen UNIZO/FVIB de aparte inning van auteursrechten en billijke vergoeding samen te voegen en digitaal te organiseren. “Het is hoogtijd dat alle problemen aangepakt worden “uit respect voor de betalende ondernemers én de kunstenaars”.

UNIZO/FVIB betreuren dat de afspraak tussen het VBO en SABAM gemaakt is op maat van multinationals. Voor kleinere ondernemingen is deze regeling niet werkbaar, aldus de organisaties. UNIZO/FVIB blijven pleiten voor een vrijstelling van alle ondernemingen met minder dan 10 werknemers en één forfaitaire toeslag voor bedrijven met meer dan 10 werknemers. De inning is volgens UNIZO/FVIB ook nodeloos complex. De ondernemersorganisaties dringen al jaren aan op een gezamenlijke inning van zowel de auteursrechten als de billijke vergoeding. Dat zou immers veel minder kosten en administratieve rompslomp vermijden.