Printversie

FVIB in een reactie op artikel in De Tijd : Wel innovatie voor vrije beroepen

 
 • Eén op drie vrije beroepers werkt vandaag samen
 • Associatievorming innovatieve praktijkvoering
 •  

  “Vrije beroepen zouden enkele speerpunten uit het Vlaams regeerakkoord niet smaken. Vooral inspanningen om innovatie te bevorderen, zou bijna één vijfde helemaal niet bekoren.” Dit moet blijken uit een beperkte enquête van accountantskantoor SBB die vandaag in De Tijd verscheen. FVIB, de bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen, spreekt dit met klem tegen. “Vrije beroepen zijn zich wel degelijk bewust van de noodzaak van innovatie en passen dit actief toe in hun praktijkvoering”, aldus FVIB. De steeds groter wordende trend van associatievorming in het vrije beroep, is daar het mooiste bewijs van. “Vandaag werkt één op drie één vrije beroepers op één of andere manier samen. Dat aantal zal in de toekomst alleen nog maar toenemen”. FVIB investeert verder in haar Kenniscentrum dat vrije beroepers moet helpen op hun weg naar associatievorming.


  Samenwerking in het vrije beroep is steeds meer noodzakelijk. De maatschappelijke context wordt steeds complexer en het cliënteel veeleisender. Daarnaast  weerklinkt de roep naar een beter evenwicht tussen werk en privé luider. Ook het oprichten van een praktijk, die rendabel houden of de overdracht regelen, is voor velen een almaar moeilijkere kaart. Ten slotte is alleen werken in veel vrije beroepen omwille van vakinhoudelijke vereisten en de toevloed aan administratie onmogelijk geworden.

  Associatievorming als innovatieve praktijkvoering
  Vandaag werkt bijna één op drie vrije beroepers samen met collega’s. Dat aandeel zal op korte termijn nog toenemen. Associëren is een innovatieve manier van praktijkvoering. Samenwerken stimuleert kwaliteitsvolle dienstverlening en fungeert als een soort deeltjesversneller van strategische competenties. Bovendien biedt het een antwoord op de hoge werkdruk, de nood aan specialisatie, de overdracht van de praktijk en de torenhoge investeringskosten. 

  FVIB Kenniscentrum Associëren om te innoveren
  Om het pad tot samenwerken te effenen, richtte FVIB het Kenniscentrum|samenwerken in associatie: Associëren om te innoveren op.  Vanuit haar expertise en ervaring begeleidt FVIB vrije beroepers in hun associatieproces met degelijke informatie, nuttige publicaties, een helpdesk, gerichte activiteiten en audits van praktijken. Diensten waar heel wat vrije beroepers gebruik van maken. Onlangs nog publiceerde FVIB het stappenplan ‘Associëren stap voor stap’, waarin ze in 10 aandachtspunten vrije beroepen wil voorbereiden op hun associatieproces.

  Stimuleren van associatievorming
  FVIB blijft vragende partij om samenwerking vanuit de overheid te stimuleren en de knelpunten aan te pakken. Het vinden van gekwalificeerd personeel en het tekort aan managementvakken in de opleiding van de meeste vrije beroepen, zijn de grootste hindernissen. De Federatie liet zich dan ook tevreden uit over het recente Vlaams regeerakkoord. De speerpunten inzake managementcompetenties in het onderwijs, innovatieve bedrijfsorganisatie en de ondersteuning van duo- en groepspraktijken via een eerstelijnsfonds, worden door FVIB wel gesmaakt.

  www.fvib.be/samenwerken