Printversie

Algemene Conventie van het vrije beroep

Inleiding

De Algemene Conventie 2003 bracht het centrale thema de "onafhankelijkheid van het vrije beroep" nauwkeurig in kaart.

Onafhankelijkheid is het vermogen om, in de daartoe door wetgeving en deontologie geschapen randvoorwaarden, vrij van externe of interne druk, samen met de cliënt naar de ideale oplossing te zoeken voor diens probleem, maar binnen de grenzen van de wet en mét inachtneming van de algemene aanvaarde maatschappelijke waarde (volksgezondheid, goede rechtsbedeling, ruimtelijke ordening, openbare trouw) waarover men door het vertrouwen van de wetgever mee tot behoeder is aangesteld.

De onafhankelijkheid in de vrije beroepspraktijk werd academisch belicht in een aantal referaten en kritisch bediscussieerd in een stakeholdersdebat. Minister van Middenstand en Landbouw, Sabine Laruelle benadrukte het belang van de overheidsmaatregelen in deze kwestie. De FVIB stelde een actieplan op om de onafhankelijkheid in het vrije beroep te waarborgen. Een thematiek die de komende vier jaar uitgebreid aan bod zal komen op de FVIB-Rondetafels.

Opzet van de Algemene Conventie

Programma

Het FVIB-actieplan

Het persbericht