Printversie

FVIB en UNPLIB tevreden over omzetting richtlijn handelspraktijken

  • vrije beroepen zijn geen handelaarsVrije beroepen vallen dan toch niet onder wet Handelspraktijken
  • Wetgever erkent specificiteit vrij beroep
  • Consument krijgt meer duidelijkheid en transparantie

Vrije beroepen vallen niet onder de huidige wet handelspraktijken. Dat is één van de beslissingen van de ministerraad vandaag over de omzetting van de Europese Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken. De bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) en haar Waalse collega UNPLIB zijn zeer tevreden. Het belangrijke onderscheid tussen vrije beroepen en handelaars blijft bestaan en de consument krijgt meer duidelijkheid. FVIB en UNPLIB vragen de overheid nu met aandrang om de richtlijn voor het vrije beroep om te zetten via een aparte sectorale wet. Ook pleit ze voor een aparte algemene code voor het vrije beroep, wat zowel de beroepsbeoefenaar als de consument ten goede komt.

Op 11 mei 2005 al gaven het Europees Parlement en de Europese Raad groen licht voor de zogenaamde Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken. Deze moet de consument beter beschermen en de wetgeving op dat vlak harmoniseren. Alle lidstaten moesten de richtlijn omzetten voor 12 december 2007. Omdat België dit nog steeds niet had gedaan, stelde Europa ons land hiervoor in gebreke. De sector van het vrije beroep was één van de knelpunten in de definitieve omzetting. Vandaag besliste de ministerraad om de richtlijn voor het vrije beroep niet om te zetten via de huidige wetgeving handelspraktijken.

Eigenheid vrij beroep gevrijwaard
FVIB, UNPLIB en de bij hun aangesloten beroepsorganisatie zijn tevreden. Een uitbreiding van de bestaande wetgeving handelspraktijken met de vrije beroepen zou leiden tot een vervaging van het onderscheid tussen handelaars en vrije beroepen. Door de vrije beroepen niet onder de wet handelspraktijken te laten vallen, erkent de wetgever de specificiteit van het vrije beroep.

Transparantie voor de consument
Meteen komt ook meer duidelijkheid voor de consument. De wet handelspraktijken bevat heel wat artikels die niet of maar deels toepasbaar zijn op vrije beroepen, zoals opruiming of solden of de aanduiding van hoeveelheid. Telkens zou de wetgever hiervoor afwijkingen moeten voorzien. Bovendien zou bij een omzetting van de richtlijn via deze wet vrije beroepen onderhevig worden aan regels, zoals over reclame, waar ze al aan onderworpen zijn via een eigen sectorale wet.  Meer bepaald gaat het over de wet van augustus 2002 over onder meer misleidende en vergelijke reclame. Twee wetten naast elkaar zouden alleen maar een rechtsvacuüm voor de consument kunnen teweeg brengen.

Aparte sectorale wet voor het vrije beroep
FVIB en UNPLIB pleiten al jaren om de richtlijn voor het vrije beroep om te zetten via de wet van 2002 en niet via de wet handelspraktijken. Ze vragen dan ook met aandrang om hiervan nu ook snel werk te maken. Ze zijn bereid, samen met de sector, hieraan constructief mee te werken. België zette trouwens eerdere Europese richtlijnen voor de sector van het vrije beroep al via deze wet om. Meteen nodigen FVIB en UNPLIB de regionale en federale overheden uit om samen met de sector te werken aan een aparte algemene code voor het vrije beroep. Deze code zou alle bepalingen voor de sector bundelen, aangevuld met de deontologische regels van vrije beroepen. Op die manier groeit de eenvormigheid en transparantie in wetgeving, zowel voor de consument als voor de beroepsbeoefenaars.