Printversie

Federatie Vrije Beroepen verwelkomt Vlaamse Vereniging voor Logopedisten als 28ste aangesloten beroepsorganisatie

Federatie Vrije Beroepen verwelkomt Vlaamse Vereniging voor Logopedisten als 28ste aangesloten beroepsorganisatie

Op 15 januari ondertekende de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) een samenwerkingsovereenkomst met de Federatie Vrije Beroepen (FVB). De VVL is daarmee de 28ste beroepsvereniging en de 13de federatie van zorgverstrekkers die zich aansluit bij de FVB. "Het aanwezige overlegplatform voor de federaties van de verschillende zelfstandige zorgverstrekkers was voor ons een belangrijk argument om ons aan te sluiten bij de FVB", geeft VVL-voorzitter Pol De Meyere als één van de redenen. "Het laat ons onder meer toe om vlotter informatie uit te wisselen, om gezamenlijke standpunten en acties te ontwikkelen... kortom, om elkaar te versterken." Daarnaast rekent de VVL op de expertise en ondersteuning van de FVB op diverse fronten, waaronder fiscaliteit en innovatie.

FVB-voorzitter Marieke Wyckaert verwelkomt het nieuwe samenwerkingsakkoord als een versterking van de FVB-koepel en van het intersectoraal overleg tussen de beroepsfederaties uit de zelfstandige zorgsector. "Door de toetreding van de VVL vertegenwoordigen we nu alle vrije beroepsgroepen die erkend zijn als zorgverstrekkers. Die grotere representativiteit zullen we maximaal inzetten om nog meer druk uit te oefenen in die dossiers waar we voor de zelfstandige vrije beroepers - uit de zorg en daarbuiten - het grootste verschil kunnen maken."


Meer weten: contacteer FVB-woordvoerder Filip Horemans

M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be