Printversie

Cijferberoepen oefenen beroep uit via vennootschap

Op 3 juli gaf de ministerraad groen licht voor het voorontwerp van wet dat beoefenaars van vrije en gereglementeerde cijferberoepen de kans biedt hun activiteiten in een vennootschap uit te oefenen. Op deze wijze kunnen zij hun aansprakelijkheid beperken.  Het gaat om beroepen als erkende boekhouders en fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren. De maatregel maakt deel uit van het federaal KMO-plan dat de ministerraad in oktober goedkeurde.

FVIB was al langer vragende partij voor een dergelijk wetgevend initiatief, naar het voorbeeld van de architecten. Volgens de Federatie moet het voor elk vrij beroep mogelijk zijn het beroep door een volkomen rechtspersoon te laten uitoefenen en de aansprakelijkheid door de vennootschap te laten dragen.

Tot op vandaag bestond er een onderscheid tussen de vrije beroepen op drie vlakken : ten eerste tussen economische entiteiten onderling ( tussen handelaars en vrije beroepen, beiden economische entiteiten), ten tweede tussen vrije beroepen onderling ( tussen advocaten, bedrijfsrevisoren en architecten die zonder problemen de aansprakelijkheid mogen beperken en alle overige vrije beroepen die dit niet kunnen) en ten slotte tussen Belgische beroepsbeoefenaars en de andere Europese gereglementeerde beroepen die wel van een beperkte aansprakelijkheid genieten. Dit concurrentiële nadeel zal in de toekomst almaar groter worden met de vrijheid van de dienstverlening in het vooruitzicht.

Voor de cijferberoepen komt met dit voorontwerp van wet alvast een einde aan het  concurrentieverschil tussen de vrije beroepen mét een wettelijke toegelaten aansprakelijkheidsbeperking en  die  zonder. FVIB streeft ernaar deze discrepantie bij andere vrije beroepen zo snel mogelijk weg te werken. Zij heeft hiertoe nauw contact met de betrokken sectoren en beleidsmakers. 

FVIB benadrukt wel dat een beperking van de onbegrensde aansprakelijkheid niet mag leiden tot een uitsluiting van de aansprakelijkheid. Een essentieel kenmerk van het vrij beroep is en moet de persoonlijke verantwoordelijkheid blijven.

Meer info over beroepsaansprakelijkheid, klik hier.