Printversie

Federatie Vrije Beroepen vraagt erkenning van meer vrije beroepen in het kader van het nieuwe ondernemingsrecht

Nu donderdag, 1 november, is het zover: dan treedt het nieuwe, hervormde ondernemingsrecht in werking, met belangrijke gevolgen voor vrije beroepers. Zij worden in de nieuwe wet immers ook aangezien als 'ondernemers', zij het met erkenning van hun specificiteit, wat zich vertaalt in aangepaste bepalingen. De Federatie Vrije Beroepen heeft heel sterk, en met succes, voor die erkenning geijverd.

Toch zitten er in de nieuwe regelgeving nog een aantal 'losse eindjes', waarvoor de Federatie een oplossing vraagt. Zo is de erkenning als vrij beroep, met de daaraan gekoppelde specifieke benadering, rechststreeks gelinkt aan het bestaan van een Orde of Instituut voor de beroepen in kwestie. Landmeters-experten, tandartsen of kinesitherapeuten, die momenteel niet over een eigen orde beschikken, vallen dus vandaag niet onder alle specifieke regels voor vrije beroepers. Toch zijn ze wel degelijk, net als andere vrije beroepers, gehouden aan, onder meer, hun onafhankelijkheid, beroepsgeheim en permanente vorming. "Vermits we die kenmerken echt belangrijk vinden, moet de wetgever nu werk maken van Ordes of Instituten voor die vrije beroepen waar ze nog ontbreken", aldus Marieke Wyckaert, voorzitter van de Federatie Vrije Beroepen.

Daarnaast is de Federatie met haar 27 aangesloten beroepsorganisaties vragende partij voor verder constructief overleg over de uitvoering van de nieuwe wetgeving. De federatie ondersteunt de vrije beroepers trouwens al jaren in hun ondernemerschap: door advies, opleidingen, publicaties, enz. over thema?s als personeelsbeleid, innovatie, samenwerkingsverbanden, communicatie, ? Niet alleen de nieuwe wetgeving, maar ook het feit dat de vrije beroepen net als alle ondernemers mee moeten evolueren met onze steeds sneller veranderende maatschappij, maakt die ondersteuning alsmaar belangrijker. Meer weten: contacteer FVB-woordvoerder Filip Horemans M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be