Printversie

Zelfstandige zorgverstrekkers gaan meer samenwerken

 

Op de Grote Markt in Brussel verwelkomde de Federatie Vrije Beroepen deze week een diverse groep stakeholders op het slotmoment van het project ‘Samenwerken in de Zorg’ dat ze uitvoerde met steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “De 108.496 zelfstandige zorgverstrekkers in ons land omarmen het principe van samenwerking meer dan ooit. Voor deskundig advies en handige tips terzake kunnen ze nu ook een beroep doen op een gloednieuw stappenplan en handboek,” zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen is alvast vol lof : “Zelfstandige zorgverstrekkers zijn een essentieel onderdeel van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Zoals het zorglandschap vandaag vorm krijgt, in functie van de zorgvragen, wordt de samenwerking tussen hen van primordiaal belang. Veel zorgverstrekkers werken al onder uiteenlopende vormen met elkaar samen. Maar willen we de uitdagingen in de sector effectief aanpakken, dan moet dat  gebeuren met gezamenlijke doelstellingen en op basis van een gemeenschappelijke visie en missie” aldus minister Jo Vandeurzen.

Zelfstandige zorgverstrekkers zijn inderdaad een belangrijke partner: over de laatste 10 jaar is hun aantal gestegen met meer dan 30%, tot meer dan 100.000 of bijna 1 op 10 van alle zelfstandigen. Bovendien stelt deze grote groep ook nog eens meer dan 58.000 werknemers tewerk. En meer dan ooit tevoren zijn zelfstandige zorgverstrekkers tegenwoordig klaar om de stap te zetten naar meer samenwerken,” aldus Jan Sap.

3 op 4 zelfstandige zorgverstrekkers werken al samen
“Volgens een recente enquête van de Federatie Vrije Beroepen werken al meer dan 3 op 4 zelfstandige zorgverstrekkers effectief samen met andere zorgverstrekkers, maar ook met ziekenhuizen en diensten als de centra algemeen welzijnswerk. Dat lijkt misschien een evidentie, maar is het vaak niet. Verschillende visies of gewoontes, deontologische regels en financiële drempels maken dat het verhogen van samenwerking een belangrijke uitdaging kan zijn.
Nochtans is de mentale switch er, en dit dankzij de constructieve dialoog tussen beleidsmakers en zelfstandige zorgverstrekkers, niet het minst binnen de Federatie Vrije Beroepen,” aldus Hilde Deneyer, apotheker en voorzitter van het overleg zelfstandige zorgverstrekkers van de Federatie.

Kennisuitwisseling eerste drijfveer voor samenwerking
Samenwerken bestaat in allerlei vormen. We zien in de genoemde enquête dat voor 73% van de respondenten samenwerken vooral ‘kennisuitwisseling’ betekent; terwijl 39% effectief onder hetzelfde dak samenwerkt en nog eens 12% zowel kosten als baten deelt met andere zorgverstrekkers. Een van de pijlers in het samenwerkingsverhaal, is een gedeelde missie en visie. In 44% van de samenwerkingsverbanden werd die zelfs op papier gezet. Verder heeft 47% een taakverdeling afgesproken en stelt 46% een managementverantwoordelijke aan.

Nood aan expertise op vlak van ondernemervaardigheden
Zorgverstrekkers die meer willen samenwerken, geven erg vaak aan dat ze nood hebben aan ondersteuning door experts terzake, rond bijvoorbeeld ondernemersvaardigheden (50%), contracten (58%) en financiële stimuli (61%). “Vanuit de Federatie Vrije Beroepen willen we alvast de vraag van zelfstandige zorgverstrekkers ondersteunen in het goede beheer van hun praktijken of ondernemingen, in het vormgeven van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, in het uitwerken van performante digitale gegevensdeling en in hun lokale verankering en netwerking,” aldus Jan Sap.

Stappenplan en handboek voor (nog) meer samenwerking
Dankzij de steun van het Agentschap Zorg en Gezondheid werden binnen het project ‘Samenwerken in de Zorg’ een stappenplan en handboek uitgewerkt als extra impuls om samenwerking in de zorgsector te bevorderen. Zelfstandige zorgverstrekkers die ondersteuning wensen om hun praktijkvoering in het algemeen naar een hoger niveau te tillen, kunnen binnenkort ook een opleiding ‘Zorgmanagement’ volgen waarin alle facetten van het uitbouwen van een praktijk aan bod komen. Tenslotte biedt de Federatie Vrije Beroepen ook diverse begeleidingstrajecten aan in samenwerking met UNIZO.

Meer info: www.federatievrijeberoepen.be

Meer weten: contacteer FVB-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be