Printversie

Federatie Vrije Beroepen: 7 op 10 vrije beroepen problemen met personeelsbeleid

Ons land telt 251.464 vrije beroepen.  Bij  hen werken 258.157 mensen, ofwel minstens één werknemer per vrij beroeper. De afgelopen tien jaar steeg de tewerkstelling bij vrije beroepen met maar liefst 40 procent. Daarenboven zijn bij vrije beroepen ook nog heel wat zelfstandige medewerkers actief. “De vrije beroepen zijn ontegensprekelijk een heel belangrijke werkgever”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie voor Vrije Beroepen (FVIB).  Maar uit een studie van FVIB blijkt dat zeven op tien vrije beroepen problemen heeft met personeelsbeleid. Vooral werving en selectie blijken een struikelblok. Zo vindt drie op vijf vrije beroepen moeilijk kandidaten. Eén op twee weet niet welke rekruteringskanalen hij kan gebruiken. Ten slotte vindt ook 51 procent dat hij over onvoldoende ervaring beschikt om een selectiegesprek te voeren.  “Om goede medewerkers te vinden en te houden, is een goed personeelsbeleid onontbeerlijk. Maar vrije beroepen hebben duidelijk nog moeite met hun rol als werkgever”, aldus FVIB. De Federatie pleit daarom voor meer aandacht voor personeelsbeleid, samen met andere ondernemersvaardigheden, in de basisopleidingen van vrije beroepen. Daarnaast ondersteunt ze vrije beroepen in hun personeelsbeleid via haar project ‘HRM in het Vrije Beroep’ in samenwerking met de Vlaamse Regering en het Europees Sociaal Fonds. Vrije beroepen kunnen bij FVIB terecht voor eerstelijnsadvies, workshops, nuttige tools en begeleiding.

Als belangrijkste rekruteringskanalen gebruiken vrije beroepen hun eigen netwerk, sector-of vak gerelateerde websites en scholen/universiteiten. Sociale media, rekrutering- en selectiekantoren en jobsites worden nauwelijks aangesproken. Nochtans kan dit volgens de Federatie ook voor vrije beroepen een goed kanaal zijn. Zeker gespecialiseerde bureaus kunnen heel effectief zijn.

Eén op vijf houdt geen evaluatie-of functioneringsgesprekken
Een evaluatie- of functioneringsgesprek is een goed moment om wederzijdse verwachtingen op het vlak van het uitoefenen van de job  te uiten. Ook dient zo’n gesprek om medewerkers te motiveren.  Toch blijkt uit de studie dat één op vijf geen evaluatie-of functioneringsgesprek voert. Bijna drie op tien denkt dat enkel het salaris personeel kan motiveren. “Nochtans zijn er zoveel andere mogelijkheden zoals een goede werk/privébalans, thuiswerk, extralegale voordelen, personeelsuitstappen of attenties bij speciale gelegenheden”, zegt FVIB. Positief is dat zeven op tien vrije beroepen de opleidingen van hun personeel bekostigt. “Vrije beroepen-werkgevers zien duidelijk het belang van opleidingen in”. Net geen één op vijf laat thuiswerk toe voor zijn werknemers, bijna vier op tien doet dit voor zijn zelfstandige medewerkers.

Dag van het Vrije Beroep
FVIB stelt de resultaten van de studie vanavond voor op haar jaarlijkse Dag van het Vrije Beroep om 18u in De Warande in Brussel. De Dag van het Vrije Beroep brengt beroepsbeoefenaars, beleidsmakers en partners van het vrije beroepen op informele wijze samen. Het thema dit jaar is ‘HRM in het Vrije Beroep’.

colofon_esf_middel