Printversie

Al zon 6.000 handtekeningen van vrije beroepen op online petitie www.meerdaneenklant.be

  • Actie tegen onderbrengen vrije beroepen onder Wet Marktpraktijken 
  • Ook Waalse zusterorganisatie Unplib lanceert petitie vandaag

Al zo’n 6.000 beoefenaars van vrije en intellectuele beroepen ondertekenden de online petitie ‘Mijn cliënt/patiënt is geen klant’, een initiatief van de Federatie Vrije Beroepen (FVIB). De petitie kwam er na de aankondiging van de regering om vrije beroepen onder te brengen onder de Wet Marktpraktijken naar aanleiding van het nieuwe Wetboek Economisch Recht. In één beweging wil de regering de eigen wet voor vrije beroepen uit 2002 afschaffen. Concreet zouden vrije beroepen aan dezelfde reglementering als handelaars onderworpen zijn.  “Vrije beroepen staan niet vaak op de barricaden, maar het afschaffen van de wet op vrije beroepen raakt een gevoelige snaar. Het haalt de eigenheid van het vrije beroep compleet onderuit”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van FVIB. De Federatie wijst er bovendien op dat de Wet Marktprakijken na de integratie van vrije beroepen vol met uitzonderingsregels zou staan.  Zo zijn solden, koppelverkoop en de sperperiode correcte en goede commerciële systemen, maar ze zijn niet van toepassing op vrije beroepen. Voor elk van deze artikels zou er een uitzonderingsregel moeten komen voor vrije beroepen. “Allesbehalve de transparantie en rechtszekerheid die de regering predikt na te streven. De Wet Marktpraktijken zou een kluwen worden van uitzonderingen. Vind daar als beroepsbeoefenaar of als consument nog maar de weg in terug”, aldus FVIB. Via de petitie op www.meerdaneenklant.be pleit FVIB voor het behoud van de wet op vrije beroepen. De petitie krijgt vanaf vandaag ook navolging in Wallonië via Unplib, de Waalse organisatie voor vrije beroepen, die de petitie in het Frans lanceert.  

België zette tot op vandaag nog steeds de Europese Richtlijn oneerlijke concurrentie niet om in Belgisch recht. Om een arrest van het Europees Hof van Justitie te vermijden, wil de federale regering de eigen wet op de vrije beroepen uit 2002 schrappen en de vrije beroepen onderbrengen in het hoofdstuk Marktpraktijken in het nieuwe Wetboek Economisch Recht. Volgens FVIB kan België met een aantal aanpassingen aan de bestaande wet op vrije beroepen perfect aan de Europese Richtlijn tegemoet komen en kan de wet op vrije beroepen blijven bestaan. "Op deze wijze vrijwaren we het eigen statuut van vrije beroepen en bewaken we hun onafhankelijkheid, deontologie en maatschappelijke meerwaarde. En dat is in het belang van onze patiënten en cliënten", aldus FVIB.

Waalse navolging via Unplib
Ook in Wallonië krijgt de actie navolging. Unplib, de Waalse zusterorganisatie voor vrije beroepen, lanceert vandaag een Franstalige versie van de petitie. "Zo is de actie in beide landsdelen gedragen en is ons signaal nog groter", besluit FVIB.