Printversie

Belcotaxonweb blijft haperen: ondernemers vragen uitstel

Belcotaxonweb kampt, sinds de lancering ervan eergisteren, met problemen. Ondernemers en hun adviseurs kunnen daarom slechts moeilijk hun inkomstenfiches online ingeven. Ze hebben daar nog slechts 5 dagen voor. De ondernemersorganisaties UNIZO, UCM, FVIB, IAB en BIBF vrezen voor grote problemen naarmate de deadline van 31 maart nadert. De organisaties dringen aan op uitstel ťn een perfect functionerend systeem.

Het regent berichten van ondernemers en boekhoudkantoren die hun bezorgdheid uiten inzake het slecht functioneren van de online toepassing Belcotaxonweb, de toepassing voor het elektronisch indienen van de inkomstenfiches en samenvattende opgaven.

De fiches cq. samenvattende opgaven moeten worden ingediend uiterlijk op 31 maart 2009. De nieuwe toepassing staat echter pas online sinds 24 maart 2009 en functioneert tot op heden slecht.

Het indienen van alle fiches op ťťn week tijd is niet mogelijk.

Gevreesd wordt ook dat de servers van de FOD FinanciŽn de massale toevloed van elektronische aangiftes niet zullen kunnen verwerken.

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, LUnion des Classes Moyennes UCM, de Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen FVIB en het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten IAB en het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten BIBF vragen daarom met aandrang om te komen tot een algemeen uitstel voor het indienen van de inkomstenfiches en samenvattende opgaven zoals door de FOD FinanciŽn reeds werd toegekend voor de elektronische en papieren BTW-listing.

Op die manier krijgt de FOD FinanciŽn de ademruimte om de kinderziektes in de toepassing op te sporen en regulariseren en creŽert men voor ondernemers rechtszekerheid omtrent het risico op onterechte sanctioneringen van laattijdige aangiftes.