Printversie

Niet alle subsidies voor Brusselse vrije beroepen - FVIB blijft voor versoepeling pleiten

De discrepantie die FVIB al langer aan het licht bracht, werd vorige week door minister Ceyssens in het Vlaams Parlement andermaal bevestigd. Enkel beoefenaars van een vrij beroep, gevestigd in het Vlaams Gewest, kunnen een beroep doen op de KMO Portefeuille. Deze subsidiemaatregel  de opvolger van BEA en de veel oudere opleiding- en adviescheques   moet de bedrijfsvoering bij KMOs en vrije beroepen stimuleren en verbeteren. Niet alleen voor de KMO Portefeuille vallen de Brusselse vrije beroepen uit de boot. Ondanks een kleine versoepeling vorig jaar krijgen ze onvoldoende toegang tot heel wat andere ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers. Dit zowel voor investeringssteun als voor ondersteuning inzake consultancy en opleiding. FVIB kaart deze discriminatie aan in haar memorandum voor de regionale verkiezingen.

Meer info: fvib@unizo.be