Printversie

BRK-APROA sluit aan bij FVIB

Zopas zetten de voorzitters van de bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele beroepen (FVIB) en de beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK) hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. FVIB is de meest representatie interprofessionele organisatie voor het vrije beroep en behartigt zijn belangen op alle beleidsniveaus. Vandaag vertegenwoordigt de nog steeds groeiende sector van de intellectuele beroepen een belangrijk aandeel in het ondernemerslandschap. FVIB en UNIZO willen hierop anticiperen en voor de sector naast de bestaande werking nog meer gerichte initiatieven ontwikkelen. FVIB verstevigt met deze aansluiting van een volgende beroepsorganisatie uit de intellectuele sector alvast de I in haar naam. BRK bestudeert, conserveert en restaureert het cultureel erfgoed en houdt het in stand. Daarnaast wil de vereniging het beroep beter bekend maken en ijvert zij voor de wettelijke erkenning van het beroep, zowel op nationaal als op Europees niveau. BRK krijgt voor de bescherming van de titel van conservator-restaurateur alvast de steun van FVIB.

De beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK) werd in 1991 opgericht als vzw en 4 jaar later erkend door het ministerie van Middenstand. De vereniging vertegenwoordigt zon 150 Belgische Conservators-Restaurateurs. BRK is daarnaast stichtend lid van de  European Confederation of Conservator-Restorers (E.C.C.O) waarvan ze de richtlijnen voor het Beroep en de Ethische Code erkent. Tot op vandaag geldt dit document als de belangrijkste referentie voor het beroep en ligt het mee aan de basis van verschillende Europese charters en manifesten. BRK staat in voor het behoud, het bestuderen, conserveren en restaureren van het cultureel erfgoed en strijdt voor een grotere bekendheid en de wettelijke erkenning van het beroep.
 
Door de aansluiting bij FVIB hoopt de beroepsvereniging vooral een doorbraak te forceren in het verzoekschrift ter bescherming van de intellectuele beroepstitel conservator-restaurateur, een dossier dat al enkele jaren hangende is. Met de bescherming van de beroepstitel krijgt de conservator-restaurateur eindelijk erkenning voor zijn kwalificaties en vorming. We beklemtonen echter dat het intellectuele karakter van beroep niet ten nadele mag gaan van het manuele aspect. Beide dimensies zijn onafscheidelijk voor het correct uitoefenen van het beroep, zegt BRK-voorzitter Pierre Masson. Om het verzoekschrift rechtsgeldig te maken, heeft BRK de steun nodig van een interprofessionele organisatie. En deze krijgen ze zeker via FVIB, bevestigt FVIB-voorzitter Karel Tobback. In de schoot van FVIB en UNIZO geniet BRK ook van de bestaande werking voor de intellectuele sector en de nieuwe initiatieven die worden ontwikkeld.

 1BRK
 v.l.n.r. : FVIB-voorzitter Karel Tobback, BRK-vice-voorzitter Els Malyster  en BRK-voorzitter Pierre Masson