Printversie

FVIB en UNIZO pleiten voor één inning auteurs- en naburige rechten

De recent opgerichte inningsorganisatie Belartis moet mee streven naar een ééngemaakte inning van auteurs- en naburige rechten. Dat zeggen FVIB en UNIZO. Eén gedetailleerde aangifte en factuur zouden een vereenvoudiging betekenen voor de ondernemers én de inning goedkoper maken. De eerste stap, één digitaal loket voor alle formaliteiten om wettig muziek in de zaak te spelen, zou er dit jaar nog moeten kunnen komen.

De zogenaamde billijke vergoeding bestaat sinds 1999. Ze vergoedt de uitvoerende artiesten en producenten voor het uitzenden van muziek in winkels en wachtruimtes van vrije beroepen, inclusief medische en paramedische beroepen. Momenteel zijn er 2 organisaties die de billijke vergoeding voor het afspelen van muziek in de zaak beheren. SIMIM doet het beheer voor muziekproducenten, Uradex stond tot voor kort in voor het beheer voor muzikanten en artiesten. Recent werd de vergunning ingetrokken wegens wanbeheer. Belartis moet nu de rol overnemen van Uradex. FVIB en UNIZO zullen in hun overleg met de inningsorganisaties een nauwere samenwerking bepleiten die moet resulteren in één inning en dus een administratieve vereenvoudiging voor de betrokken ondernemers.