Printversie

Grote ondernemersenquête Eindeloopbaan

gif%20468x60

Deze maand loopt voor het eerst een grootschalig online onderzoek rond de eindeloopbaanproblematiek van zelfstandige ondernemers in Vlaanderen. Dit onderzoek peilt naar twee voor ondernemers zeer belangrijke aandachtspunten: (familiale) bedrijfsopvolging & -overname enerzijds én pensioenvoorbereiding & toekomstplanning anderzijds. De bedoeling is meer inzicht te krijgen in de wijze waarop ondernemend Vlaanderen aankijkt tegen zijn/haar loopbaaneinde. Daarom richten we ons tot alle zelfstandige ondernemers om eraan mee te werken, ongeacht hun leeftijd. Want de resultaten zullen de basis vormen voor een ruimer publiek debat en door UNIZO/FVIB worden gebruikt om aanbevelingen te doen naar de overheid toe.
Laat dus zeker uw stem horen! Het invullen van de vragenlijst neemt slechts enkele minuten van uw tijd in beslag. Uw gegevens worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld.
Doe mee en maak bovendien kans op het winnen van één van de twee mooie vakantieweekends of één van de 50 boeken van de nieuwe uitgave 'bedrijfsopvolging & bedrijfsovername'.

Klik hier.