Printversie

Algemene Vergadering benoemt Katrien Penne tot secretaris-generaal

Beperking en verzekerbaarheid aansprakelijkheid FVIB-prioriteit voor volgende regering

De Algemene Vergadering van FVIB, de met UNIZO geassocieerde Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen, benoemde Katrien Penne (43) als secretaris-generaal. Sinds 1991 was ze secretaris. UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt, tot nu secretaris-generaal van FVIB, wordt gedelegeerd bestuurder. Beiden werden unaniem verkozen. Op de algemene vergadering lichtte voorzitter Karel Tobback de FVIB-topprioriteit voor de volgende federale regering toe: de beperking en de verzekerbaarheid van de aansprakelijkheid. Momenteel kunnen vrije beroepers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten. Die claimcultuur gaat erg ver en leidt onder meer tot een defensieve beroepsuitoefening, torenhoge premies en haast onverzekerbare activiteiten. Volgens FVIB moet snel een halt worden toegeroepen aan deze nefaste evolutie. De organisatie wil nauw betrokken worden bij elk wetgevend initiatief hier rond.

De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen is de voornaamste interprofessionele organisatie voor de vrije en intellectuele beroepen. 18 aangesloten beroepsorganisaties uit de medische, juridische, bouwkundige, economische en intellectuele dienstverlenende sector zijn bij FVIB aangesloten. Op dit ogenblik telt ons land 192.329 beoefenaars van het vrije beroep, een stijging met 4,29% in vergelijking met 2005. Daarnaast stelt de sector nog eens meer dan 200.000 werknemers rechtstreeks tewerk..

Als koepelfederatie biedt FVIB de beroepsorganisaties gezamenlijke belangenbehartiging, imago-ondersteuning en overleg. Zij stelt daarbij de onafhankelijkheid van de beroepsuitoefening centraal en komt op voor meer erkenning en waardering van beoefenaars van een vrij beroep, als onafhankelijke en kwaliteit leverende zelfstandige ondernemers, Ún als werkgevers.

Vorig jaar richtte FVIB het Kenniscentrum Samenwerken in associatie op. Daarmee wil de organisatie de steeds groeiende groep beroepsbeoefenaars met interesse in samenwerken, sensibiliseren en bijstaan. FVIB lag ook mee aan de basis van de kaderwet die titelbescherming mogelijk maakt, een breekpunt in de regelgeving voor de sector. Op dit moment stelt de Federatie de mogelijke beperking en de verzekerbaarheid van de aansprakelijkheid als topprioriteit voor de federale overheid. Daarnaast vormen onder meer administratieve vereenvoudiging, een wettelijke positionering van de sector van het vrije beroep, een gepast antwoord op het EU-mededingingskader en zelfregulering belangrijke uitdagingen voor de volgende federale regering, stelt FVIB.

 Penne Katrien 0738 web
 Katrien Penne, secretaris-generaal FVIB